Бевз Галина Михайлівна

Бевз Галина Михайлівна

Професор кафедри
Доктор психологічних наук, професор
E-mail
galina.bevz@gmail.com

ResearcherID
F-9083-2019

ORCID
0000-0003-2487-5429

DOI:
https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-11-5

Профіль вченого у Google Scholar 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=gG5SFi8AAAAJ&hl=ru

 

Додаткові відомості

Освіта:

 • Інститут практичної психології і соціальної роботи „Психогенез” (1995-96 рр). Спеціальність - практична психологія.
 • Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького, педагогічний факультет (1976-1980). Спеціальність – викладач педагогіки та психології (дошкільної), методист з дошкільного виховання.

Досвід роботи:

 • викладання наукових дисциплін з психології: сімейна, організаційна, соціальна, вікова (1999-по цей час);
 • науковий консультант з питань реформування системи опіки над дітьми;
 • психолог – консультант, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Солом’янського району м. Києва (1999-2014рр.);
 • державний службовець, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Солом’янського району м. Києва (1998-1999рр.);
 • вихователь, методист дитячого садка (1980-1996рр.)

Теми дисертацій

 • кандидатська дисертація за темою: «Соціально-психологічні чинники виникнення та розвитку прийомного батьківства» (2002р.)
 • докторська дисератція на тему: «Соціально-психологічні та організаційні засади фукціонування інституту замісної сім'ї» (2014р.)

Громадська активність:

 • консультант з питань розвитку громадських організацій.
 • діяльність з питань впровадження в Україні державної системи сімейних форм замінного догляду за дітьми;
 • консультант з соціальних питань проекту ЄС ТАСІС «Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей та дітей» (2005р.);
 • регіональний в м. Києві координатор проекту «Трансформація державної опіки в Україні» Українського інституту соціальних досліджень за технічної підтримки ЮНІСЕФ (1998-2000рр.);

Наукова діяльність

 1. науковий консультант експериментальної діяльності по створенню інноваційної моделі «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» на базі спеціалізованої  загальноосвітньої щколи-інтернат I-III ступенів (2009-2017рр.)
 2. стипендіатка Фонду польської науки «Касса ім. Мяновського» по вивченню системи опіки над дітьми (2007р.)
 3. науковий консультант Державного центру соціальних служб для молоді з сімейних форм опіки над дітьми (2004р.)

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії 

 1. Бевз Г. Прийомна сім’я: соціально-психологічні виміри : монографія / Г. Бевз. – К. : Вид. Дім «Слово», 2010. – 352 с.

Посібники

 1. Я – Є!... Шастя! Дитина в освітньому просторі: метод ведення випадку / Г. Бевз, Т. Віжанська, А. Довгонюк, С.Ковальчук, Л.Пшоннік, І. Яцук [за заг ред. Г. М. Бевз] –  Навчально-методичне видання. ПП Іванюк Володимир-Волинський, 2016. – 120 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. H. Bevz. Future psychologists’ vision of the needs of society for psychological aid and of their own professional fulfillment  // Current Problems of Psychiatry Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Lubelskskie Stowarzyszenie Naukowe na Rzecz Rozwoju Psechiatrii Lublin - 2015; 16(3): р. 153-157
 2. H. Bevz. Marital role expectations based on triangle by Steve Karpman // Наука і освіта. Наук-практ. журнал Південного наук. Центру НАПН України № 11 (психологія) –  Одеса, 2017 – С. 46 - 51.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Г. Бевз Корупція як соціально-психологічне явище // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 6 (20). – С. 154 – 171
 2. Г. Бевз Особистісний та суспільний контекст опанування професією майбутніми психологами // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. / НАПН України, Ун-т менеджменту освіти ; голов. Ред.. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3(32). – 132 с. (серія «Соціальніта поведінкові науки). С. 9 – 19
 3. Г. Бевз Структура іміджу політичних партій в Україні і його вимірювання / О. Горбанюк, Г. Бевз, Ю. Паскевська, В.Куц // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 154 – 171
 4. Г. Бевз Мотивація до усиновлення та прийомного батьківства як чинник прогностики їх успішності / Г. Бевз, Т. Мельнгичук //  Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. - К.: "Інформаційно-аналітичне агенство", 2016. - Том. I : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. -. - Вип. 44. - С. 53-57
 5. Г. Бевз Молода сім’я та замінний догляд за дітьми: адаптація чи етап життєвого циклу? // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. - К.: "Інформаційно-аналітичне агенство", 2016. - Том. Х. - Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. - Вип. 28. - С. 17-26
 6. Г. Бевз Тривожність як чинник зниження особистісної ресурсності дитини середнього шкільного віку в умовах вимушеного переселення із зони бойових дій / Г. Бевз, Е. Ворожбієва // Щомісячний науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості» - К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, № 1 (44) /01/2016. С. 35-38
 7. Г. Бевз Зміна уявлень про батьківство у чоловіків після народження дитини / Г. Бевз, Д. Трачук // Науковий вісник Херсонського державного університету Серія «Психологічні науки» № 5-6 / 2015 С. 129- -134
 8. Г. Бевз Динаміка сімейно-подружніх взаємин як чинник обґрунтування введення щорічної проміжної оцінки в систему замінного догляду за дитиною // Наука і освіта. Наук-практ. журнал Південного наук. Центру НАПН України – 2015. – № 11-12/CXXXX-CXXXXI – С. 5–11.
 9. Г. Бевз  Вивчення системи замінних сімей для дітей в просторі кроскультурних досліджень: психологічні аспекти // Вісний післядипломної освіти: зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 15(28) / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПЛ ГРУП, 2015. С. 169 – 177
 10. Г. Бевз Теоретичний аналіз підходів до вивчення сім’ї замінного догляду за дитиною // Вісний післядипломної освіти: зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 14(27) / голов. ред.. В. В. Олійник. – К. : АТОПЛ ГРУП, 2015. С. 197 – 205
 11. Г. Бевз Вікова динаміка семантики уявлень дорослих про дітей та практика замінного догляду за дітьми // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Том 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості: Вип. 12 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К. : Фенікс, 2015. – С. 10- 17

Інші праці

 1. Бевз Г. Психологічна допомога тим, хто допомагає іншим: аналіз волонтерських ініціатив українських психологів, які об’єдналися ідеєю допомоги в ситуації бойових дій на території України / Г. Бевз, Ю. Стельчук // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński; Redakcją naukowa: Kazimierz Rędziński, Dmitro Herciuk. – Częstochow-Kijow- Lwow., 2016. – tom. XVIII. – Częstochowa,. : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. С. 307 – 315

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Навчально-практичний семінар з питань  реформування системи інтернатних закладів  в рамках впровадження експериментальної діяльності всеукраїнського рівня  на базі Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» Тема доповіді: Алгоритм роботи соціально-психологічної служби Центру освіти: створення неконфліктного інклюзивного освітнього середовищ. м. Володимир-Волинський, Волинська обл.,  18-19.05.2017р
 2. Всеукраїнський форум до дня захисту дітей «Дитина у тривожному середовищі: практики розвитку та відновлення» Тема доповіді: Зміни в соціальній політиці щодо дітей: від дефіцитарності до політики пропозицій м. Київ 1-2.06.2017 р.
 3. VII Міжнародна науково-практична конференція «Травма: психологічні наслідки та можливості психодрами», м. Київ   31.03 -1.04. 2017 р.
 4. Семінар: «Можливості використання досвіду країн Європейського Союзу для реформування професійної освіти в Україні. Волинська область». Тема доповіді: Використання сучасних соціально-комунікативних технологій у підтримці учнів ПТНЗ, м. Луцьк  20.09.2017р
 5. Форум для соціально-спрямованих громадських організацій Сумської області: «Коло об’єднання громад» Тема доповіді: Час перемін та формування громадянського суспільства: «Чи достатньо високий мій тин?»,  м. Суми,   17-19.11.2017.
 6. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади»   Тема доповіді: Соціальна політика в сфері дітей та сімей: перехід від дефіцитарності до політики пропозицій., м. Суми, 15.11.2017

Науково-організаційна діяльність

Науковий керівник та супервізор програми по підготовці наречених до одруження, що реалізувалася в 2015-2016 рр. за фінансової підтримки Польсько-Американської програми «RITA» на основі співпраці із Католицьким університетом Яна Павла II (Люблін, Польща; керівник програми - д.хаб. Ю. Горбанюк) та Інститутом психології ім. Г. С. Костюка (к.психол.н. Т. Мельничук). В рамках програми було підготовлено 16 тренерів програми по підготовці наречених до одруження та проведено 10 заходів просвітницького напрямку.

 

Науково-педагогічна діяльність

Під керівництвом Г. М. Бевз захищені три кандидатські дисертації, а саме:

 • Романової Наталії Федорівни «Організація і управління діяльністю студентських соціальних служб у вищих навчальних закладах України» (спеціалізована вчена рада К 26.455.01 Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України; 22 березня 2005 року; диплом ДК № 030753 виданий рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 15 грудня 2005 року № 92-06/r);
 • Демірджі Тетяни Василівни «Розвиток ідентичності дитини в умовах прийомної сім’ї», (Спеціалізована вчена рада К 26.133.04 Київського університету імені Бориса Грінченка; 29 червня 2016 року; диплом ДК № 040304 виданий рішенням Атестаційної колегії МОН України від 29.09.2016 (наказ МОН України від 29.09.2016 № 1166);
 • Бондаренко Наталії Борисівни «Психологічні особливості соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров’я у групах самодопомоги» (Спеціалізована вчена рада К 26.457.01 Інституту соціальної та політичної психології НАПН; 30 червня 2017 року;  диплом ДК № ДК № 044163 виданий Рішення Атестаційної колегії МОН України від 11 жовтня 2017 року (наказ МОН України від 11.10.2017р. № 1367).

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

 1. Куратор програми викладацько - студентських обмінів (Університет менеджменту освіти НАПН України (Київ, Україна) – Католицький університет Яна Павла II (Люблін, Польща) – 2015-2016 рр.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації:

 1. навчання за програмою «Школа соціальних посередників» (300 а/г)  з 25.09. 2917р.  по 15.02.2018 р. за фінансової підтримки USAID; свідоцтво видано 15.02.2018р. Українською Миртворчою школою;
 2. підвищення кваліфікації за програмою: « Основи медіації» (74 а/г) впродовж травня – вересня 2017 р. за фінансової підтримки  міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини. Свідоцтво видано 24.09.2017р. Луганським державним університетом внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка; ГО «Луганський гуманітарний центр»; ВБО «Ініціатива заради життя»;
 3. навчання за програмою: «Медіація в сімейних спорах» (24 а/г);  свідоцтво видано 16.02.2018р. ВБО «Ініціатива заради життя».

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 9470 від 25.02.2004 р. Твір оприлюднено. Опублікування: Прийомна сім’я: методика створення та соціального супроводу: науково-методичний посібник / Г. Бевз, В. Кузьмінський, О. Нескучаєва, Н. Доля, К . Соколова - К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92