Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених
«НАУКА І МОЛОДЬ – 2019: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН»