Всеукраїнська науково-практична конференція
здобувачів вищої освіти і молодих учених 
«НАУКА І МОЛОДЬ – 2020: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН»