Всеукраїнська науково-практична конференція
здобувачів вищої освіти і молодих учених
«НАУКА І МОЛОДЬ 2018: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІИНИХ ЗМІН"