Будейчук Галина

Будейчук Галина

Студентка 1 курсу, група ІО-18-Г-1
Спеціальність "Освітні, педагогічні науки" / ОПП "Інклюзивна освіта"

Дуже вдячна навчатись в УМО.

Переваги:

- викладацький склад з високим рівнем професіоналізму і відношенням до студентів з повагою та емпатією;

- самі студенти, які є колегами, з цікавим, неординарним та багатим життєвим і професійним досвідом;

- дисципліни до вивчення є актуальними в умовах сьогодення;

- загальна атмосфера в університеті дружня та привітна.

Недоліки: не бачу.