У ННІМП ЗАВЕРШИЛА РОБОТУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

У ННІМП ЗАВЕРШИЛА РОБОТУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

Впродовж двох останніх тижнів тривав підсумковий етап освітнього процесу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053-психологія заочної форми навчання. Підсумкові екзамени та захисти кваліфікаційних робіт відбулись в он-лайн форматі з 7 по 15 листопада. Екзаменаційна комісія під головуванням доктора психологічних наук, професора Ю.М.Швалба створила необхідну психологічну атмосферу задля успішного складання студентами останнього випробування перед врученням дипломів. Наші випускники представили дослідження на актуальні теми сьогодення. Відзначимо, що в умовах виключення світла, перебоїв інтернету, внаслідок військових подій, студенти змогли підготувати власні дослідження та представити їх на захисті. Викладачі кафедри психології та особистісного розвитку допомогли розкрити потенціал студентів щодо їх розвитку у науковій та практичній царині психології.

Слід підкреслити, що сьогодні суспільство має високий запит на фахівців з психології. Наш Університет готує необхідних спеціалістів відповідно до сучасних потреб. Це наближає нас до Перемоги!

Україна понад усе!