відбувся захист дисертації МАРУСІНОЇ Лариси Миколаївни

відбувся захист дисертації МАРУСІНОЇ Лариси Миколаївни

18 лютого 2021 року відбувся захист дисертації МАРУСІНОЇ Лариси Миколаївни на тему «Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний аспект)»  (затверджена на засіданні Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» протоколом № 13 від 21 грудня 2016 року за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування») на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»  (Наказ МОН України№ 72 від 20.01.2021 р.). Науковий керівник – професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор ДІДЕНКО Ніна Григорівна.

З 2016 року Марусіна Лариса Миколаївна навчалася в аспірантурі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Освітньо-наукову програму підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» завершила у вересні 2020 року.

Основні положення та наукові результати дисертаційної роботи викладено в 18 наукових працях, з них: 4 статті у наукових фахових виданнях з державного управління; 2 публікації у зарубіжних наукових виданнях;  1 розділ у зарубіжній монографії;  11 - у матеріалах науково-комунікативних заходів.

25 листопада 2020  року Вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України ухвалено рішення про проведення попередньої експертизи дисертації здобувача ступеня доктора філософії Марусіної Лариси Миколаївни.

17 грудня 2020 року на засіданні наукового фахового семінару кафедри публічного управління і проектного менеджменту дисертація Марусіної Лариси Миколаївни на тему «Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний аспект)» була рекомендована до захисту.

23 грудня 2020 року Вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України ухвалено рішення про утворення спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Марусіної Лариси Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю  281 «Публічне управління та адміністрування»:

Голова ради –  КАРТАШОВ Євген Григорович,  доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Опоненти:

СИЧЕНКО Віктор Володимирович, доктор  наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, ректор Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти».

ЛОПУШИНСЬКИЙ Іван Петрович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету МОН України.

Рецензенти:

АЛЕЙНІКОВА Олена Володимирівна,  доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

КОВТУН Оксана Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту висловлює подяку ректору ДЗВО «Університет менеджменту освіти», член-кореспонденту Національної академії наук вищої освіти України, доктору філософії, професору кафедри філософії і освіти дорослих КИРИЧЕНКУ Миколі Олексійовичу за всебічну підтримку та сприяння в реалізації освітніх проектів!

 

Колектив кафедри публічного управління і проектного менеджменту щиро вітає
Марусіну Ларису Миколаївну
із успішним захистом дисертації на засіданні
Спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.001

Бажаємо Вам, Ларисо Миколаївно, ентузіазму для підкорення нових вершин у Вашому житті, успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні та успіхів у майбутніх наукових пошуках!

 

Олена Алейнікова