ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВІДБУЛИСЯ ОНЛАЙН ЛЕКЦІЇ ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА, КЕРІВНИКА ДЕПАРТАМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ̈ РОБОТИ ТА ПУБЛІЧНОГО ЗДОРОВ’Я УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) МІРОВСЬКОЇ МАРІОЛИ

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВІДБУЛИСЯ ОНЛАЙН ЛЕКЦІЇ ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА, КЕРІВНИКА ДЕПАРТАМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ̈ РОБОТИ ТА ПУБЛІЧНОГО ЗДОРОВ’Я УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) МІРОВСЬКОЇ МАРІОЛИ

27 травня 2021 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, згідно до Угоди про співпрацю між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Університет імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща) від 01.06.2016 року та в рамках програми Європейського Союзу, що підтримує проєкти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді і спорту Erasmus+,  докторка педагогічних наук, професорка, керівничка відділення суспільної роботи,  соціальної роботи та туристики Університету ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) Маріола МІРОВСЬКА взяла участь в програмі академічної мобільності викладачів.

Під час реалізації даної програми в  Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Маріолою Міровською на платформі ZOOM було проведено онлайн лекції польською мовою за наступними темами:

  1. Кейс-менеджмент (case mangement) – як суспільно-інвестиційний елемент системи соціальних послуг.
  2. Основи управління, методологічні аспекти та етапи Case Mangement.
  3. Empowerment – як розширення прав і можливостей кейс-менеджера, етичний аспект.
  4. Кейс-менеджмент (управління випадком) – як технологія майбутнього
    в закладах вищої освіти

Атмосфера під час проведення онлайн лекцій сприяла обміну думок учасників заходу, практичним досвідом та навичками. Вище зазначені теми викликали жваву дискусію, що в котрий раз підтвердило ефективність та необхідність такого спілкування на міжнародному рівні.

Розглядаючи міжнародну академічну мобільність як фактор інтеграції Польщі та України у світовий науковий простір, можна ствердити, що розвиток академічної мобільності науково-педагогічних працівників уможливлює сприяння інтеграції України до Європейського освітнього простору, вдосконалення освітніх технологій, вихід якості освіти на світовий рівень, інноваційний розвиток університетської науки та інтеграцію її з виробництвом.

Дякуємо адміністрації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за можливість  та підтримку міжнародної наукової співпраці!