Екзаменаційна сесія здобувачів вищої освіти групи УНЗ-20-Г1 ННІМП ОПП «Управління навчальним закладом» завершена

Екзаменаційна сесія здобувачів вищої освіти групи УНЗ-20-Г1 ННІМП ОПП «Управління навчальним закладом» завершена

Плідною та насиченою виявилася передостання екзаменаційна сесія здобувачів вищої освіти ННІМП освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом», що тривала у період з 4 по 11 жовтня 2021 року.

Кожен день онлайн сесії виявився надзвичайно насиченим. Традиційно розпочали сесію із організаційної зустрічі з колективом кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, на якій здобувачів було ознайомлено з основними освітньо-науковими заходами, запланованими кафедрою на перший семестр, зокрема зустрічами із освітніми експертами та фахівцями у галузі теорії і практики управління освітою, що більшою мірою стали можливими завдяки організації навчання у режимі онлайн.

Зокрема, у рамках двосторонньої співпраці між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Каспійським університетом (Caspian University), м. Алмати (Казахстан) 5 жовтня 2021 року було проведено онлайн-лекцію проректором з академічних питань Caspian University, доктором PhD Оксана КИРИЧОК на тему: «Особливості реформування системи освіти Республіки Казахстан», присвячену питанням:

  • реформування освіти Республіки Казахстан у пострадянський період;
  • грантової підтримки студентів для навчання на бакалавраті та у магістратурі;
  • відмінності у фінансуванні державних та приватних закладів.

Міжнародний досвід завжди надихає на аналіз власної ситуації в освіті. У стані державної реформи освіти України ми сьогодні бачимо позитивну тенденцію повільного, але цілеспрямованого розвитку усіх її верств. Порівняльний аналіз розвитку вищої освіти пострадянських країн саме на засадах співпраці, у живому спілкуванні з фахівцем Caspian University дала змогу розглянути глобальні питання академічної доброчесності, яку кожна держава передбачає як фундамент освітньої реформи.

У рамках вивчення дисципліни «ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ У СФЕРІ ЗВ‘ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ» (викладач - професор кафедри, кандидат педагогічних наук Т. А. МАХИНЯ) було запрошено PR-менеджера, PMI, кандидата педагогічних наук Анну РОЖНОВУ, яка поділилася із здобувачами практичним досвідом організації PR-комунікацій та просування брендів на ринки України та світу у ході реалізації власних PR-проєктів, надавши тим самим магістрам можливість ознайомитися із найновішими тенденціями розвитку світового PR у сфері бізнесу та надихнутися новими ідеями реалізації комунікацій закладів освіти у сфері зв’язків з громадськістю.

З березня 2019 року зовнішнє оцінювання роботи школи, під час якого незалежні експерти оцінюють освітні і управлінські процеси та дотримання закладом освіти вимог законодавства відбувається у межах інституційного аудиту. Розібратися з цією абсолютно новою для України процедурою вивчення освітньої діяльності школи, що прийшла на зміну державній атестації шкіл у рамках вивчення здобувачам групи УНЗ-2021 дисципліни «АУДИТ І ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ» (викладач - професор кафедри педагогіка, управління і адміністрування, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Анатоліївна МАХИНЯ) допомагала Валентина БОБИР - начальниця відділу початкової освіти Державної служби якості освіти України, яка безпосередньо була у витоків розробки інституційного аудиту. Завчасно отримавши питання від наших здобувачів, Валентина Григорівна надала здобувачам високопрофесійні та ґрунтовні відповіді що стосувалися не лише процедури проведення інституційного аудиту, а й організації інклюзивного навчання у закладах освіти.

Вмотивовані здобувачі освітніх послуг групи УНЗ-2021 – діючі і майбутні керівники, успішно засвоїли теоретичні засади та практичний досвід впровадження технік формування менеджерських якостей в організаційній діяльності керівника закладу освіти під час вивчення дисциплін «ТЕХНІКА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» та «ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ» (викладач – професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти,   доктор педагогічних наук, професор Ганна Миколаївна ТИМОШКО). У процесі професійно організованого педагогічного дискурсу, який провела Ганна Миколаївна здобувачі вміло проаналізували складники успішного формування організаційної культури керівника закладу освіти, активно долучилися до формування моделі керівника Нової української школи. Треба зазначити, що створена викладачем ситуація успіху на практичних заняттях завжди сприяє підвищенню освітнього рівня здобувачів освіти та розвитку подальшої професійної діяльності.

Цікаві і насичені навчальні години провели із здобувачами УНЗ-2021 викладачі курсів за вибором студентів. Зокрема, здобувачі виявили потребу у більш глибокому вивченні дисциплін:

  • «ПСИХОЛОГІЯ ТА ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ» (викладач - директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, кандидатом педагогічних наук, доцент Тетяна Євгенівна РОЖНОВА);
  • «ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ» (викладач - ЗАВІДУВАЧ кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, доктор педагогічних наук, доцент Ірина Леонідівна СІДАНІЧ);
  • «ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ В УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» (викладач – професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, доктор педагогічних наук, доцент Наталія Олексіївна ПРИХОДЬКІНА);
  • «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ» (викладач – професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, кандидатом педагогічних наук, доцент Тетяна Анатоліївна МАХИНЯ).

Щиро дякуємо усім здобувачам за належне ставлення до навчання і бажаємо подальших здобутків та натхнення при продовженні наукових досліджень!