Лекція «Ключові ознаки, структура і дизайн сучасного тренінгу» в рамках ХІІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті - 21»

Лекція «Ключові ознаки, структура і дизайн сучасного тренінгу» в рамках ХІІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті - 21»

21.10.2021 року Брюховецька Олександра Вікторівна, д. психол.н., доцентка, професорка кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» провела лекцію на тему: «Ключові ознаки, структура і дизайн сучасного тренінгу» в рамках ХІІІ Міжнародної  виставки «Інноватика в сучасній освіті - 21».

На початку лекції з вітальним словом виступила директорка Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидатка педагогічних наук, доцентка Рожнова Тетяна Євгенівна. Лекція почалась знайомством з кафедрою психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «УМО», її завідувачем, доктором психологічних наук, професором Лушиним Павлом Володимировичем. Під час лекції було розглянуто питання визначення навчального тренінгу та його значення у педагогічному процесі під час підготовки майбутніх психологів, чинники забезпечення високого рівня ефективності навчання майбутніх фахівців у галузі психології, охарактеризовано такі основні ознаки сучасного тренінгу як тема, мета і завдання тренінгу, очікувані результати від тренінгу, сертифікація тощо. Далі увагу було зосереджено на принципах формування структури тренінгу і три компоненти дизайну тренінгу: інформаційно-пізнавальний, діагностичний та корекційно-розвивальний компонент. Особливий інтерес становила інформація про дискусійні (дискусії «з відкритим кінцем») та ігрові методи, аналіз комунікативних ситуацій, психодіагностичні вправи, метод проєктів, дебрифінг. У підсумку лекції тренінг було охарактеризовано як освітній простір відкритості, вільного обміну думками, постійної взаємодії, позитивної взаємозалежності учасників навчання, що сприяє засвоєння нового змісту в активній діяльності та в актуальному професійному контексті, створює можливість застосувати власний досвід в аналізі та обговоренні певних питань та розвивати або вдосконалювати низки компетентностей як умови вирішення  майбутніх професійних завдань. Після презентації змістовної частини лекції відбулась дискусія, під час якої було обговорено актуальні питання структури і дизайну сучасного тренінгу.