Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення»

Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення»

12.02.2021 р. дві кафедри Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», а саме: кафедра психології та особистісного розвитку та кафедра економіки, підприємництва та менеджменту, успішно провели Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення».

Семінар було розпочато вітальними словами проректора з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Олега Михайловича Спіріна. Актуальність теми семінару було всебічно розкрито під час виступів з вітальним словом директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидата педагогічних наук, доцента Тетяни Євгенівни Рожнової, завідувача кафедри психології та особистісного розвитку, доктора психологічних наук, професора Павла Володимировича Лушина, завідувача кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, кандидата педагогічних наук, доцента Тетяни Іванівни Бурлаєнко.

Міжкафедральний семінар мав міжнародний характер: під час роботи семінару з доповідями виступили двоє зарубіжних колег з Гвінеї та Ізраїлю.  Олександр Маляр, Bnai-Zion Medical Center, Psychiatry Coordinator, Psychotherapist, Israely Trauma Coalition ITC, expert, M.D, Israel, представив до уваги учасників аналітичний огляд адаптації різних освітніх систем в умовах перманентної кризи (на прикладі пандемії SARS COVID19), а Діалло Ісса Садіо, Президент ГО «Африканська рада в Україні», віце-консул почесного консульства Гвінейської Республіки в Україні, розкрив особливості системи освіти та проблеми працевлаштування випускників в Гвінеї, акцентуючи увагу на тому, що ефективна система освіти та якості оцінювання результатів навчання є запорукою благополуччя будь-якої країни.

Надзвичайно цікавою та змістовною була доповідь Павла Володимировича Лушина, завідувача кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктора психологічних наук, професора на тему «Інклюзія vs конкуренція: проблематика підготовки психолога в сучасних умовах», під час якої було підкреслено, що завдяки ефективній та злагодженій співпраці в наш час учасники освітнього процесу мають можливість досягти кращих результатів, долучаючи колег до власного простору професійної діяльності.

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту була представлена на семінарі не лише учасниками, що брали участь у виступах та обговореннях, але також модератором Анатолієм Петровичем Михайловим, доцентом кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидатом економічних наук, доцентом, який успішно вирішував організаційні завдання під час проведення семінару та значно сприяв забезпеченню високого науково-методичного рівня проведення даного заходу.

Під час роботи семінару значний інтерес викликала доповідь Ольги Анатоліївна Брусєнцевої, старшого викладача кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидата економічних наук на тему: «Конкурентоспроможність персоналу в умовах цифрової трансформації: виклики та можливості», під час якої було актуалізовано тенденції цифровізації в економіці країни і їх вплив на конкурентоспроможність персоналу.

Проведення міжкафедрального наукового семінару сприяло обміну міжнародним теоретичним та практичним досвідом з питань психолого-педагогічного супроводу підготовки конкурентоспроможних фахівців; теорії та практики процесу формування конкурентоспроможності персоналу; стратегії підвищення конкурентоспроможності персоналу в сучасних умовах; актуальних питань педагогічної та психологічної практики, підвищення конкурентоспроможності національної економіки і системи освіти в процесі модернізації.