Науково-педагогічні працівники ННІМП пройшли міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»

Науково-педагогічні працівники ННІМП пройшли міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»

Науково-педагогічні працівники ННІМП пройшли міжнародне стажування з 11 вересня по 12 жовтня 2021 року за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»

Протягом місяця професорка кафедри публічного управління і проектного менеджменту, к.держ.упр., доцентка Ковтун Оксана та професорка кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, к.е.н., доцентка Фещенко Олена пройшли міжнародне стажування в рамках підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (180 год / 6 кредитів ECTS) за дистанційною формою навчання. Програма міжнародного стажування розроблена фундацією «Зустріч» (Польща) спільно з кафедрою Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща), Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна) та громадською організацією «Соборність» (Україна).

Міжнародне стажування як активна форма навчання надало можливість оволодіти необхідними знаннями, уміннями та навичками через різноманітні заходи, практичні вправи та роботі в команді.

У програмі стажування було опрацьовано 7 модулів:

1. «Проєктна діяльність та нова освітня парадигма»;

2. «Ефективний фандрейзинг»;

3. «Soft Skills та командна робота: нестандартні рішення стандартних проблем»;

4. «Mini-MBA в управлінні проєктами»;

5. «Проєктний менеджмент: від плану дій до проєкту»;

6. «Інновації в педагогіці як основа проєктної діяльності»;

7. «Розроблення власного освітнього проєкту: від теорії до практики».

Плідно працюючи в команді, захистили проєкт «Міжкультурна ділова комунікація як чинник конкурентоспроможності фахівця на міжнародному ринку праці», метою якого було сприяння формуванню, розвитку та поглибленню ефективної міжкультурної комунікації як чинника єдності та толерантності між різними етнічними, релігійними, мовними та гендерними групами, підвищення конкурентоспроможності фахівця на міжнародному ринку праці (опанування навичок міжкультурної ділової комунікації).

Посилання на презентацію проєкту на каналі YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6UeG6LNNQIY

Результатом стажування є отримані Ковтун Оксаною та Фещенко Оленою сертифікати.

Дякуємо організаторам за нестандартний підхід та креативність!!