Науково-педагогічні працівники ННІМП стали учасниками онлайн-тренінгу «Підхід до управління та розвитку на основі прав людини»

Науково-педагогічні працівники ННІМП стали учасниками онлайн-тренінгу «Підхід до управління та розвитку на основі прав людини»

2-3 листопада 2021 року науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» долучились до проведення онлайн-тренінгу«Підхід до управління та розвитку на основі прав людини» для представників та представниць органу місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади, надавачів публічних послуг Очеретинської селищної ВЦА.  Метою заходу було зміцнення потенціалу місцевої влади щодо інтеграції підходу на основі прав людини, у бюджетний процес, з акцентом на вразливі категорії чоловіків та жінок.

Тренінг проводився у межах Проєкту «Посилення спроможності місцевих органів влади та участі вразливих груп населення у плануванні та бюджетуванні, заснованому на принципах прав людини та гендерних аспектах» ГО «Бюро гендерних стратегій і бюджетування» у партнерстві з Структурою Організації Об’єднаних Націй з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), що впроваджується у рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

З 2016 року ООН Жінки у співпраці з ГО «Бюро гендерних стратегій та бюджетування» працюють у контексті посилення спроможності місцевої влади вирішувати гендерні питання та застосовувати гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі, зокрема шляхом надання експертно-консультативної підтримки громадам, проведення гендерного аналізу місцевих стратегій, програм та бюджетів; створення та діяльності робочих груп з гендерно орієнтованого бюджетування; здійснення гендерного моніторингу місцевих програм та бюджетів; розвитку спроможності місцевих координаційних рад; сприяння діалогу жінок та чоловіків, у тому числі представників вразливих груп, з місцевою владою; надання експертної підтримки/консультацій щодо розробки програм з гендерно чутливого містобудування та громадської інфраструктури; розробки продуктів знань тощо. З 2021 року програму співпраці розширено щодо підходу, заснованого на правах людини, у бюджетний процес, з фокусом на вразливі групи населення. Проєкт реалізується в 20 цільових громадах Донецької та Луганської областей (період реалізації проєкту: 01 травня 2021 р. – 31 жовтня 2022 р.)

Тренінг проводили експертка-консультантка проєкту, президентка ГО «Всеукраїнська Демократична дія» Наталя Свідерська, яка є стейкхолдером ОПП «Управління проєктами» (основна тренерка), та доцентка кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Галина Бережна (со-тренерка). Учасники та учасниці тренінгу отримали знання щодо концепції підходу, заснованого на правах людини, та напрямів його застосування; ознайомилися з інструментом оцінки та моніторингу політики та бюджетів у контексті застосування підходу на основі прав людини, оцінили його необхідність та корисність; оцінили важливість бюджету для реалізації прав людини та гендерної рівності, його необхідність, користь, зв’язок бюджетного процесу з принципами належного врядування, участі населення, підзвітності та забезпечення прав людини; поглибили  знання щодо ідентифікації та оцінки проблеми, з якими стикаються вразливі категорії жінок та чоловіків у громаді та шляхів врахування потреб через надання публічних послуг.