Навчальний посібник «Управління державним сектором економіки»

Навчальний посібник «Управління державним сектором економіки»

Вийшов з друку навчальний посібник «Управління державним сектором економіки» (Є. Г. Карташов, І. О. Драган, Н. В. Дацій, О. В. Чумак, А. В. Антонов, І. І. Туболець, В. В. Іванюта, О. В. Алейнікова. – Київ: Освіта України, 2021.- 330 с. ISBN 978-617-7993-98-7) за загальною редакцією професора, доктора наук з державного управління, завідувача кафедри публічного управління та проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «УМО» Карташова Є. Г..

У навчальному посібнику розглянуто специфіку держави як суб’єкт впливу на економічні процеси, сутність та особливості управління державним сектором економіки, предметну компетенцію управління підприємствами державного сектору. Розкрито зміст державного регулювання діяльності підприємств державної форми власності, значення інформаційної бази в управлінні підприємствами державного сектору економіки. Здійснено виклад аналітичного забезпечення управління діяльністю державних підприємств. Наведено особливості стратегічного управління державними підприємствами, а також управління акціонерними товариствами державного сектору економіки. Розкрито механізми державно-приватного партнерства в управлінні державним сектором економіки. Висвітлено питання моніторингу ефективності управління державним сектором економіки, а також представлено напрями розвитку концесійної діяльності як механізму взаємодії державного і приватного секторів економіки.

Навчальний посібник розрахований  на здобувачів вищої освіти ОПП і ОНП «Публічне управління та адміністрування», а також він буде корисним і для здобувачів інших ОПП.