ПРОВЕДЕНО МАЙСТЕР-КЛАС: «ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ» У РАМКАХ XXXVIII МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР'ЄРА – 2021»

ПРОВЕДЕНО МАЙСТЕР-КЛАС: «ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ» У РАМКАХ XXXVIII МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР'ЄРА – 2021»

15 жовтня 2021 рокунауково-педагогічними працівниками кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в рамках роботи XXXVIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар'єра – 2021» проведено онлайн майстер-клас: «Формування інформаційної культури у майбутніх керівників організацій та установ».

З вітальним словом до учасників заходу звернулись: ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,  член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих Кириченко Микола Олексійович та директорка Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», професорка кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, кандидатка педагогічних наук, доцента Рожнова Тетяна Євгенівна.

З метою профорієнтаційної роботи було презентовано кафедру публічного управління і проектного менеджменту ННІМП та освітньо-професійні та освітньо-наукові програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Далі на високому рівні був проведений майстер-клас «Формування інформаційної культури у майбутніх керівників організацій та установ».

Основними спікерами заходу Карташовим Є. Г., (завідувачем кафедри, д. держ.упр., професором); Ковтун О.А., (професоркою кафедри, к. держ.упр., доцент кою); Бережною Г.В., (доценткою кафедри, к.е.н., доцент кою); Дубініною О. В., (доценткою кафедри, к. пед. н., доценткою) окреслено всі ключові моменти під час формування інформаційної культури у майбутніх фахівців, значення інформаційної культури у діяльності керівників організацій та установ різних форм власності.

Модераторами заходу були Бережна Г. В., доцентка кафедри, к.е.н., доцентка та Корсакевич С. С., старший викладач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Майстер-клас пройшов швидко та цікаво, викликав позитивні враження у присутніх.