Щороку перший рубіж літа для Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» знаменується радісною подією – традиційним випуском бакалаврів.

Щороку перший рубіж літа для Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» знаменується радісною подією – традиційним випуском бакалаврів.

Цикл проведення Державної атестації розпочався з 15 травня 2024 року. На кафедрі психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відбулася Державна атестація (комплексний державний екзамен та захист кваліфікаційної роботи) за фахом освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія». До Державної атестації були допущені 17 здобувачів вищої освіти навчальної групи ПБ-20-Д1 денної форми навчання.

Метою комплексного державного екзамену є вимірювання та оцінювання результатів навчання, досягнутих здобувачем вищої освіти відповідно до вимог стандарту вищої освіти. Державна комісія у складі: Карамушка Людмила Миколаївна – голова комісії, заступниця директора Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, дійсна членкиня (академік) НАПН України, доктор психологічних наук, професор; Брюховецька Олександра Вікторівна – член комісії, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП «УМО», доктор психологічних наук, професор; Чаусова Тетяна Володимирівна – член комісії, доцент кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП «УМО», кандидат психологічних наук, доцент; Сухенко Яна Валеріївна – член комісії, доцент кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП «УМО», кандидат психологічних наук, доцент; Мельник Тетяна Валентинівна – секретар комісії, завідувач навчально-методичного відділу ННІМП «УМО» оцінювали теоретичну підготовку здобувачів вищої освіти, їх здатність застосовувати їх у фаховій діяльності, їх вміння самостійно аналізувати практичні проблеми і ситуації.

Результати екзамену засвідчили високий рівень засвоєння здобувачами вищої освіти знань з фахових дисциплін, що було відзначено присутніми на іспиті членами екзаменаційної  комісії.

Також відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, які достойно представили результати своїх наукових розвідок.

Захист кваліфікаційних робіт засвідчив належний науково-теоретичний та практичний рівень підготовки майбутніх психологів. Поставлені мета і завдання наукових досліджень у повній мірі досягнуті здобувачами, висновки відповідають вимогам щодо написання такого виду робіт.

Університетська спільнота з великою приємністю та невимовним душевним щемом проводжає своїх вихованців – бакалаврів – у повноцінне професійне життя. Незважаючи всі складнощі останніх років, випускники з успіхом подолали непростий освітній шлях, старанно опановували теоретичні аспекти професії, уміло втілюють їх на практиці.

Зараз ви стоїте на порозі нового етапу свого життя. І хоча майбутнє може здатися невизначеним, ми впевнені, що ваша підготовка та наполеглива праця допоможуть вам досягти успіху. Завжди пам'ятайте, що немає нічого неможливого, якщо ви вірите в себе та використовуєте свій потенціал на повну.

Бажаємо вам великої творчої енергії, долати всі перешкоди, ніколи не здаватися. Зичимо міцного здоров’я, цікавих професійних ідей і їх втілення, успішних життєвих проєктів і радості в кожному дні.

ХАЙ СВІТЛИМИ БУДУТЬ ГОРИЗОНТИ ПІД МИРНИМ НЕБОМ КВІТУЧОЇ УКРАЇНИ!!