Студентське самоврядування Університету менеджменту освіти: обираємо новий склад Студентської колегії

Студентське самоврядування Університету менеджменту освіти: обираємо новий склад Студентської колегії

Студентське самоврядування є невід'ємною частиною громадського самоврядування ДЗВО«Університет менеджменту освіти» НАПН України, важливим елементом вдосконалення навчально-виховної та організаційної роботи, що відіграє важливу роль в життєдіяльності Університета.

Діяльність Студентського самоврядування Університету спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів Університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних ознак.

Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів Університету. Усі студенти, які навчаються в університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування Університету діють на принципах:

  • добровільності, колегіальності, відкритості;

  • виборності та звітності органів студентського самоврядування;

  • рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

  • незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

Студентське самоврядування Університету надає можливість студентам  вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні закладом.

Структура Студентського самоврядування в Університеті складається з наступних органів:

Конференція студентів Університету, яка є вищим представницьким органом студентського самоврядування Університету.

Студентська колегія Університету, яка єднає в своїх рядах життєрадісних, доброзичливих і кмітливих студентів, ладних надати допомогу кожному, хто її потребує.

Метою студентського самоврядування ДЗВО«Університет менеджменту освіти» НАПН України є:

  • створення належних умов для самореалізації студентів в інтересах особистості громадянського суспільства Університету;

  • сприяння різноманітним формам соціальної активності; громадських ініціатив; самореалізації студентства.

Завданням студентського самоврядування ДЗВО«Університет менеджменту освіти» НАПН України є:

  • формування у студентів навичок та якостей, необхідних для вироблення активної життєвої позиції, лідерських рис, креативних підходів до вирішення різноманітних завдань;

  • розвиток здібностей праці в команді та прагнення до корпоративного духу.

24 січня 2024 р. в режимі онлайн відбудуться вибори Голови Студентської колегії ННІМП ДЗВО «УМО». Будемо вдячні за активну участь у виборчому процесі!

Студентська Колегія ННІМП ДЗВО «УМО»