СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ЗМІНИ В АКТИВІ СТУДЕНТСЬКОЇ КОЛЕГІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ЗМІНИ В АКТИВІ СТУДЕНТСЬКОЇ КОЛЕГІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

В активі Студентської колегії ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулися зміни!

24 січня 2024 року відбулися вибори Голови Студентської колегії ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Проведенню заключного етапу виборів передувала значна організаційно-підготовча робота студентського самоврядування Університету.

Голосування відбувалося дистанційно в онлайн – форматі на гугл платформі – «Кандидати на посаду голови Студентської колегії ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

У виборчих перегонах взяли участь три кандидати: 

Ямковий Ігорздобувач вищої освіти першого курсу спеціальності «Психологія», Гребінка Руслана, здобувачка вищої освіти першого курсу спеціальності «Психологія» та Веременко Єлізавєта, здобувачка вищої освіти першого курсу спеціальності «Психологія».

Голоси розподілилися таким чином:

  • Веременко Єлізавєта – 64,2 % голосів;

  • Ямковий Ігор – 25,6 % голосів;

  • Гребінка Руслана – 10,2 % голосів.

Отже, Студентську колегію ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України очолить здобувачка освіти першого курсу спеціальності «Психологія» Веременко Єлізавєта.

Мета діяльності Єлізавєти Веременко як голови Студентської колегії – вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Університетом. Зробити життя студентів цікавим, підтримувати та забезпечувати студентські ініціативи.

Єлізавєта вбачає роботу членів Студентської колегії більш активною та цікавою, сприяючи створенню належних умов для самореалізації студентів Університету шляхом використання різноманітних форм соціальної активності, запровадження громадських ініціатив, самореалізації кожного із студентства.

Планується активно розвивати соціальні мережі Університету, сприяти поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів. Залучення студентів до гурткової, секційної, науково-дослідницької роботи (засідання науково-практичних студій, діяльність гуртків, пошукова робота, конференції тощо) також стануть в пріоритеті діяльності студентського самоврядування.

Запропоновано нею також більш широкий спектр можливостей для студентів, підтримка й відновлення психічного й психологічного здоров’я здобувачів освіти, створити єдиний портал, де студенти могли б знайти всю інформацію та ресурси, які їм потрібні в навчанні та побуті, створити систему онлайн-консультацій, де студенти могли б отримати допомогу від членів Студентської колегії.

Здобувачі вищої освіти Університету сьогодні повністю реалізували своє право бути обраним до Студентської колегії, адже кожен студент, який має бажання додатково працювати на студентство,  розвиватися та отримувати досвід в організаційній роботі, буде залучений до цього.

Студентська колегія Університету забезпечує інтеграцію освітньо-професійної та позанавчальної діяльності студентів, формування патріотизму, професійної культури та етики, опікується організацією  побуту та дозвілля студентства, формуванням у студентів навичок майбутнього організатора, керівника, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу. Упровадження організаційних заходів з дотримання дисципліни навчального процесу, залучення студентства до наукової роботи, широке висвітлення серед студентства здобутків  колег  загалом позитивно впливає на результати навчання здобувачів та діяльності Університету в цілому.

До нової структури та складу Студентської колегії увійшли структури студентської профспілки; навчально-наукової роботи; культурно-організаційної та виховної роботи; побутових питань та гуртожитку; фінансово-ревізійної роботи.

Також, новообраний в цілому персональний склад студентського самоврядування планує організовувати цікаві та корисні заходи, акції та змагання, розвивати гурткову роботу, влаштовувати культурно-освітні заходи, спортивні змагання, культурні заходи та соціальні зустрічі для покращення відносин між студентами, викладачами Університету та здобувачами освіти інших закладів та установ освіти. Розвиток здібностей та співпраці в команді, прагнення до корпоративного духу. Допомога у працевлаштуванні, пошук місця роботи, проведення ярмарків вакансій, допомога ЗСУ, волонтерська діяльність.

Також будуть у пріорітеті питання і заходи поліпшення ситуації в гуртожитку, організація спортивних, культурно-просвітницьких та патріотичних заходів; культурне зростання, виховання співналежності, патріотизму, поваги один до одного, до Університету і всієї України.