У ННІМП ДЗВО «УМО» УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

У ННІМП ДЗВО «УМО» УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

З 28 по 31 березня 2023 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  продовжила свою роботу екзаменаційна комісія зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

 

Протягом зазначеного періоду у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «УМО» року успішно відбулися захисти кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Публічне управління та адміністрування», спеціальності «Публічне управління та адміністрування», груп ДС-21-Г1 та ДС-21-Г2.

 

Вітаємо наших здобувачів із цією визначною подією та досягненням цілі – отримання звання магістра з Публічного управління та адміністрування!

 

Незважаючи на воєнний стан у країні, технічні складнощі, захист відбувся на високому науково-професійному рівні з дотриманням академічної доброчесності, нормативних та безпекових вимог. На початку атестації здобувачів вищої освіти вітали: голова комісії – заступник голови Київської обласної ради, доктор філософії з галузі знань «Публічне управління та адміністрування», Семенова Т.М., заступниця голови комісії, проректорка з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «УМО», докторка педагогічних наук, професорка Муранова Н.П., директорка ННІМП ДЗВО «УМО», кандидатка педагогічних наук, доцентка Рожнова Т.Є. та завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО» Мороз В.В., кандидат наук з державного управління, доцент.

 

За результатами захисту кваліфікаційних робіт всі члени екзаменаційної комісії, в тому числі й професорка кафедри, Гарант ОП Дегтярьова І.О., докторка наук з державного управління, професорка, а також професорка кафедри Ковтун О.А., кандидатка наук з державного управління, доцентка, відмітили високий рівень підготовки робіт здобувачів вищої освіти, володіння загальними та професійними компетентностями, уміння застосовувати набуті теоретичні знання в практиці публічного управління.

 

Бажаємо нашим здобувачам подальшого успіху в професійній діяльності задля розбудови сфери публічного управління та адміністрування у відновленій та квітучій Україні!

 

Разом наближаємо Перемогу! Все буде Україна!!!