У ННІМП відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти»

У ННІМП відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти»

21 травня 2021 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти». Організатором  конференції виступила кафедра психології та особистісного розвитку Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Співорганізатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, кафедра психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», лабораторія організаційної і соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПНУ, Український філіал міжнародного інституту розвитку інтелекту «Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту» (республіка Корея), Університет імені Яна Длугоша в м. Ченстохова(республіка Польща).

          З вітальним словом до учасників конференції звернулись: Муранова Наталія Петрівна,т. в. о. ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти», проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної та вищої освіти, «Відмінник освіти України»; Спірін Олег Михайлович, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти», член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Карамушка  Людмила Миколаївна, заступник директора Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, дійсний член (академік) НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

          На пленарному засіданні всі виступи викликали жвавий інтерес, оскільки теми були актуальними, цікавими. Зокрема, у виступі докторки психологічних наук, професорки, завідувачки кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Бондарчук Олени Іванівни  була піднята проблема «Психологічна  безпека освітнього середовища та її специфіка в умовах дистанційного навчання під час карантину». Неабияку зацікавленість викликав виступ доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри психології управління ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Лушина Павла Володимировича з темою «20років позитивної психології: еволюція уявлень про позитивне в роботі психолога», поділилась своїм дослідженням у виступі докторка психологічних наук, професорка, професорка кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Балахтар Валентина Візіторівна з теми «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності фахівців соціальної роботи»; актуальну тему для обговорення підняла докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри загальної і соціальної психології  та психотерапії НПУ імені М.П. ДрагомановаСтавицька Світлана Олексіївна з теми: «Переваги і недоліки онлайн-освіти в професійній підготовці фахівця». Проблема перфекціонізму науково-педагогічного персоналу вищої школи була детально висвітлена у виступі кандидатки психологічних наук, доцентки кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка ГрубіТамара Валеріївна. Також не може лишитись поза увагою виступ докторки психологічних наук, завідувачки кафедри теоретичної та практичної психологіїІнституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» з теми «Сучасні виклики у консультаційній роботі психолога» Сняданко Ірина Ігорівна.

Жоден виступ не лишився поза увагою організаторів та учаснків конференції.

Пізнавальним був проведений майстер-клас: «Стабілізація системи особистості, що розвивається: практика надання допомоги в період пандемії COVID-19» доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри психології управління ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Лушина Павла Володимировича.

На завершення було підведення підсумків Х Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти».

Директорка Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидатка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Рожнова Тетяна Євгенівна подякувала організаторам, співорганізаторам, всім учасникам Х Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» за актуальні, змістовні виступи, за проведений на високому професійному рівні майстре-клас, за всі організаційні моменти, побажала всім присутнім міцного здоров’я та нових наукових досліджень.