У ННІМП розпочала роботу екзаменаційна комісія

У ННІМП розпочала роботу екзаменаційна комісія

З 17 по 22 травня 2021 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» працювала екзаменаційна комісія у складі: Швалб Ю. М. - голова комісії, професор кафедри соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, професор; Лушин П. В. - заступник голови комісії, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «УМО», доктор психологічних наук, професор; Олійник В. В. - член комісії, радник ректора ДЗВО «УМО», академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Брюховецька О. В. - член комісії, професор кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «УМО», доктор психологічних наук, доцент; Хілько С. О. - член комісії, доцент кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «УМО», кандидат психологічних наук.

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» за освітньо-професійною програмою «Психологія» успішно склали комплексний іспит. А 22 травня 2021року пройшов успішно захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти групи ПБМ-19-Г1 спеціальності 053 «Психологія» ОПП «Психологія».

Комісією були відмічені такі кращі кваліфікаційні роботи, як: робота Астахової Ольги на тему: «Психологічні особливості спілкування як чинник співзалежної поведінки особистості», науковий керівник кандидат психологічних наук Сухенко Я. В.; Дорошенко Вікторії на тему: «Психологічні особливості формування ціннісно-смислової сфери у майбутніх менеджерів»,  науковий керівник кандидат психологічних наук Хілько С. О.; Ємельянової Анастасії на тему: «Гра як чинник розвитку мисленнєвих операцій дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку», науковий керівник       кандидат психологічних наук, доцент Чаусова Т. В. та Улановської Маргарити на тему: «Формування конфліктологічної компетентності управлінців медичних закладів»  науковий керівник кандидат психологічних наук Хілько С. О..

Слід зазначити, що Астахова Ольга презентувала своєю роботу англійською мовою.

18 травня 2021 року захищали свої кваліфікаційні роботи здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти групи ПТБДМ-19-Г1,  спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Голова екзаменаційної комісії – Дацій О. І.,  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Міжрегіональної Академії управління персоналом, заступник голови комісії – Муранова Н. П., доктор педагогічних наук, професор, проректор  з науково-педагогічної, освітньої діяльності та міжнародних зв'язків ДЗВО «УМО», члени комісії:  Бурлаєнко Т. І., завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО»; Фещенко О. Л.,  заступник директора ННІМП з науково-педагогічної та навачльної роботи, доцент; Іванова В. В., доктор економічних наук, професор; доценти:  Савчук Л. М. та ., Іванилова О. А.  відмітили високий науковий рівень підготовки кваліфікаційних робіт.

На іспитах та захисті кваліфікаційних робіт була присутня також директорка Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО "УМО" Рожнова Т. Є., кандидат педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, яка побожала всім присутнім плідної роботи та успішних результатів.

З 24 травня 2021 року робота екзаменаційних комісій продовжить свою роботу.