У ННІМП ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

У ННІМП ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

9 грудня відбулось останнє в 2021 році засідання вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Членами вченої ради було затверджено:

  • Звіт виконання Плану роботи ННІМП УМО за 2021 р.
  • Звіт про діяльність ННІМП за 2021 р.
  • Звіт про виконання рішень Вченої ради ННІМП УМО за 2021 р.
  • Звіт про виконання завершеної науково-дослідної роботи кафедри публічного управління і проектного менеджменту «Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами».
  • Положення про загальні збори (конференцію) трудового колективу ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
  • Тему науково-дослідної роботи кафедри публічного управління і проектного менеджменту «Проєктне управління розвитком соціально-економічних та інформаційних систем в умовах діджиталізації» на 2022-2024 рр.

Вченою радою ННІМП також було прийнято рішення про порушення клопотання перед вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» щодо подання кандидатури завідувача кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, доктора наук з державного управління, професора Є. Г. Карташова на нагородження медаллю Національної академії педагогічних наук України «Костянтин Ушинський».

Завідувачем кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП Т. І. Бурлаєнко було презентовано дайджест стажування здобувачів вищої освіти кафедри економіки, підприємництва та менеджменту відповідно до укладених договорів. Заступником директора з науково-педагогічної та навчальної роботи ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» О. Л. Фещенко доповіла про результати та перспективи міжнародної діяльності ННІМП.

Упродовж 2021 р. вченою радою ННІМП під головуванням директора ННІМП Т. Є Рожнової розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо питань, пов’язаних з основними видами діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Питання, що виносилися на засідання Вченої ради були присвячені результатам навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної, виховної діяльності Інституту, науковим здобуткам співробітників Інституту (рекомендації про присвоєння вчених звань, рекомендації до друку монографій, підручників тощо), проведенню науково-практичних конференцій, семінарів тощо.

Вченою радою ННІМП було виконано свої функції щодо координації навчальної, наукової та науково-організаційної діяльності Інституту відповідно до запланованого обсягу роботи на 2021 рік. Контроль за виконанням рішень здійснювався через звіти на засіданнях вченої ради та директорату ННІМП.