У ННІМП ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ГРУПИ ПВШ-21-Г1 ОПП «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

У ННІМП ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ГРУПИ ПВШ-21-Г1 ОПП «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

16 травня 2023 року у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти групи ПВШ-21-Г1 ОПП «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Захист кваліфікаційних робіт – відповідальний момент, коли здобувачі освіти підтверджують рівень здобутих у закладі освіти теоретичних знань, набутих практичних навичок, розвинутих фахових компетентностей.

Цьогорічне проведення атестації відбулося в складі екзаменаційної комісії:

АНТОНОВА Олена Євгеніївна – голова комісії, завідувач кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління, доктор педагогічних наук, професор;
МУРАНОВА Наталія Петрівна – заступник голови комісії, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти», , доктор педагогічних наук, професор;
РОЖНОВА Тетяна Євгенівна – член комісії, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;
СІДАНІЧ Ірина Леонідівна – член комісії, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, доктор педагогічних наук, професор;
ПРИХОДЬКІНА Наталія Олексіївна – член комісії, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, доктор педагогічних наук, професор.

Усі кваліфікаційні роботи були підготовлені відповідно до вимог чинного законодавства, з використанням сучасних інформаційних технологій, презентаційних матеріалів, жвавих дискусій з проблем вищої освіти.

Роботи були присвячені актуальним проблемам педагогіки вищої школи:

-       формування навчальної мотивації здобувачів вищої освіти;

-       використання проєктних технологій навчання у процесі фахової підготовки студентів технологічних спеціальностей;

-       формування готовності майбутніх викладачів вищої школи до самоосвітньої діяльності;

-       розвиток самоактуалізації жінок–науково педагогічних працівників закладів вищої освіти у процесі підвищення кваліфікації;

-       формування готовності фахівця до комп'ютеризації освітнього процесу;

-       підготовка фахівця до формування фінансової грамотності у здобувачів освіти;

-       підготовка майбутніх учителів закладів позашкільної освіти до естетичного виховання школярів;

-       формування правової культури майбутніх юристів у процесі вивчення правових дисциплін тощо.

 

Голова комісії Олена Антонова відзначила практичну спрямованість кваліфікаційних робіт, актуальність обраних здобувачами освіти тем, інноваційний характер.

Ми вдячні магістрантам і науковим керівникам (проф. Наталія Муранова, проф. Тетяна Рожнова, проф. Наталія Приходькіна, проф. Олександра Брюховецька, доц. Тетяна Волотовська) за якісний рівень підготовки кваліфікаційних робіт та компетентний їх захист, консолідацію науки і практики.

 

Результати захисту кваліфікаційних робіт показали, що науково-педагогічний склад кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» готує висококваліфікованих магістрів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками.

Вітаємо магістрів з успішним захистом кваліфікаційних робіт та бажаємо плідної професійної діяльності, успіхів на професійній ниві, творчого та інноваційного використання в педагогічній діяльності набутих в ННІМП знань.

 

ТВОРИМО МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ РАЗОМ!