В ННІМП УСПІШНО ПРОЙШОВ ІСПИТ У ВИПУСКНИКІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «ПСИХОЛОГІЯ»

В ННІМП УСПІШНО ПРОЙШОВ ІСПИТ У ВИПУСКНИКІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «ПСИХОЛОГІЯ»

У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО "УМО" 12 травня 2022 року успішно пройшов іспит у випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП "Психологія", спеціальності "Психологія", групи КПМ-20-Х2 . Незважаючи на воєнний стан у країні, іспит пройшлов на високому рівні з дотриманням академічної доброчесності та нормативних вимог. На початку випускної атестації здобувачів вищої освіти привітали: ректор ДЗВО "УМО", Микола Олексійович Кириченко, голова екзаменаційної комісії, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юрій Михайлович Швалб, директор ННІМП ДЗВО "УМО" Тетяна Євгенівна Рожнова та завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП Павло Володимирович Лушин.

Після складання іспиту всі члени екзаменаційної комісії відмітили високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти, володіння загальними та професійними компетентностями ОПП "Психологія", уміння застосовувати набуті знання до практичних ситуацій. Бажаємо комісії та студентам успіхів та високих результатів при захисті кваліфікаційних робіт, складанні другого кваліфікаційного іспиту.

Все буде Україна!!