ВЧЕНОЮ РАДОЮ ДЗВО «УМО» ЗАТВЕРДЖЕНО ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 2022 РОЦІ

ВЧЕНОЮ РАДОЮ ДЗВО «УМО» ЗАТВЕРДЖЕНО ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 2022 РОЦІ

На основі Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1098 від 13 жовтня 2021 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року за № 1542/37164 затверджено Правила прийому для здобуття вищої освіти в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» в 2022 р.

Звертаємо Вашу увагу на деякі особливості вступу в 2022 році, а саме:

  • скорочення переліку паперових копій документів, що їх мають подавати вступники, які подають заяви в паперовій формі (зокрема, тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО);
  • розширення сфери застосування єдиного фахового вступного випробування в магістратуру з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання – у 2022 році його проведення заплановано для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 28 «Публічне управління та адміністрування»;

зміна переліку обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилення ролі математики під час вступу до ДЗВО «УМО»