відбулась Вчена рада ННІМП УМО

відбулась Вчена рада ННІМП УМО

27 лютого 2020 року відбулась Вчена рада ННІМП УМО.

На порядок денний було винесено питання "Про стан навчально-виховної, організаційної роботи, результати та перспективи діяльності Студентської колегії УМО", доповідач голова Студентської колегії Університету Чепенко Єлизавета, куратори груп.

Голова студентського самоуправління проінформувала вчену раду Інституту щодо діяльності Студентської колегії за 2019 рік, представила звіт та розповіла про перспективи роботи. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів (Конференція). Виконавчим органом є Студентська колегія ДЗВО "Університет менеджменту освіти", яка діє незалежно та самостійно від адміністрації, та у своїй діяльності керується статтею 40 Закону України "Про вищу освіту", положенням про Студентську колегію та Статутом Університету. Студентська колегія сприяє поліпшенню умов навчання та проживання здобувачів вищої освіти у гуртожитку Університету та захищає права студентів. Голова студентського самоврядування дала чіткі відповіді дирекції Інституту щодо запитань про роботу навчального-виховного відділу та про співпрацю з іншими вишами. На питання щодо мотивації та заохочення здобувачів вищої освіти Єлизавета зауважила, що не все залежить від Студентської колегії, тому що не все в компетенціях членів органу самоврядування. Кураторам було запропоновано  долучатись до засідань старостату академічних груп та разом розв'язувати питання щодо навчання та відвідування занять здобувачами вищої освіти, проблемних питань у гуртожитку тощо.