відбулася нарада старост академічних груп Навчально-наукового інституту менеджменту та психології

відбулася нарада старост академічних груп Навчально-наукового інституту менеджменту та психології

18 листопада 2020 р., відбулася нарада старост академічних груп Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти».

Нараду провела Ірина Жукова - заступник директора з навчально-виховної роботи ННІМП ДЗВО «УМО». На нараду було запрошено Олену Алейнікову - Директора ННІМП  ДЗВО «УМО», Олену Фещенко - заступника директора з науково-педагогічної та навчальної роботи ННІМП  ДЗВО «УМО», Оксану Іванилову - завідувач відділу відділу навчальної роботи ННІМП ДЗВО «УМО», Антоніну Шмагун – начальника відділу відділу маркетингу та освітніх послуг ННІМП ДЗВО «УМО» та Єлизавету Чепенко – голову Студентської колегії ДЗВО «УМО».

На нараді були обговорені питання щодо: активізації участі в конкурсі науково-дослідницьких робіт здобувачів вищої освіти ДЗВО «УМО» «Науковий погляд: ідеї, дослідження, інновації»; дієвості проведення опитування для покращення умов навчання у ННІМП ДЗВО «УМО»; підняття навчальної дисципліни, в режимі навчання за дистанційною формою; створення згуртованого і творчого колективу здобувачів вищої освіти  ННІМП ДЗВО «УМО»; організації побуту та дозвілля.

Старости жваво приймали участь у дискусіях, акцентуючи увагу на необхідності частіших зустрічей з адміністрацією ННІМП ДЗВО «УМО» для обговорення пропозицій та скарг.

Було наголошено на ролі старост у вирішенні проблем як всієї групи, так і окремих здобувачів вищої освіти.