ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ ЗВАРИЧ ГАННИ ВОЛОДИМИРІВНИ

ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ ЗВАРИЧ ГАННИ ВОЛОДИМИРІВНИ

23 вересня 2021 року відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю – 011 «Освітні, педагогічні науки» аспірантки кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» ЗВАРИЧ Ганни Володимирівни (науковий керівник - докторка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України СІДАНІЧ Ірина Леонідівна). Захист відбувся в одноразовій спеціалізованій ученій раді ДФ 26.455.008 ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Тема дисертації – «Моніторинг якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти».

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.008 працювала у складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

Рябова Зоя Вікторівна - докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

Офіційні опоненти:

ЛУЦЕНКО Григорій Васильович - доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

ХЛЄБНІКОВА Таліна Миколаївна - кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри наукових основ управління Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

ГЛАДУШ Віктор Антонович - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

МАХИНЯ Тетяна Анатоліївна - кандидатка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Всі члени спеціалізованої вченої ради одноголосно  підтримали рішення про те, що дисертаційне дослідження Зварич Ганни Володимирівни за актуальністю, науковою новизною, практичним значенням, вірогідністю основних результатів, змістом і оформленням повністю відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12, 13, 14 «Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. No 167, а його авторка заслуговує на присвоєння ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки».