З 15 грудня 2020 року посада директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології буде вакантною

З 15 грудня 2020 року посада директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології буде вакантною

Ректорат Університету повідомляє, що з 15 грудня 2020 року посада директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології буде вакантною.

На посаду директора інституту відповідно до ст.ст. 35 та 43 Закону України «Про вищу освіту» може претендувати особа, яка має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю інституту, а також стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

Претендент на посаду директора інституту виступає зі звітом та/або програмою розвитку інституту перед органом громадського самоврядування (зборами трудового колективу) інституту.

Кандидати на посаду директора інституту з 15 грудня 2020 року по 14 січня 2021 року подають до відділу роботи з персоналом пакет документів, які визначені у Порядку про проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», затвердженого Вченою радою Університету від 18.09.2020 р., протокол № 5 та введеного в дію наказом від 20.09.2019 р. № 01-01/433.

Крім того, у зв'язку із введеними Урядом обмеженнями та карантинними заходами, Міністерство освіти і науки України листом № 1/9-404 від 28 липня 2020 року зробило роз'яснення щодо реалізації ст. 43 Закону України "Про вищу освіту" в період дії карантину, що буде також враховуватися при заміщенні посади директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології.

Згідно з вищеназваними документами ректор Університету відповідно до Статуту самостійно здійснює відбір кандидата на посаду директора інституту та вносить відібрану кандидатуру на погодження органу громадського самоврядування інституту.

Орган громадського самоврядування (збори трудового колективу) інституту розглядає пропозицію ректора Університету та погоджує кандидатуру на посаду директора інституту. Після такого погодження більшістю від повного складу органу громадського самоврядування інституту відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про вищу освіту» ректор Університету укладає контракт та призначає на посаду директора інституту.

Погодження кандидатури на посаду директора інституту органом громадського самоврядування (зборами трудового колективу) інституту може відбуватися у дистанційному режимі із забезпеченням персонального голосування з перервою для проведення таємного голосування шляхом подання бюлетенів у визначений час у будівлі інституту або шляхом використання інтернет-технологій для проведення таємного голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія.

Рішення органу громадського самоврядування (зборів трудового колективу) інституту вважається дійсним, якщо в голосуванні брала участь більшість присутніх штатних працівників. Кандидатура претендента вважається погодженою, якщо вона набрала більше 50% голосів штатних працівників, які брали участь у голосуванні. Протоколи зборів та лічильної комісії передаються до відділу роботи з персоналом.