Закінчився набір здобувачів вищої освіти на навчання у 2020 році

Закінчився набір здобувачів вищої освіти на навчання у 2020 році

Закінчився набір здобувачів вищої освіти на навчання у 2020 році до Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти».

Станом на 01.12.2020 р., за результатами організації та проведення 1-ої  і 2-ої хвилі набору здобувачів вищої освіти, за, відкритими в ДЗВО «УМО», конкурсними пропозиціями до ННІМП ДЗВО «УМО» зараховано 318 осіб (середній показник прийому за останні 5 років складає 327 осіб).

Показовим є те, що набір вступників у 2020 р. до ДЗВО «УМО», у порівняні із наборами на спеціальності інших закладів вищої освіти, які помітно знизилися, залишається стабільним та зберігає свої позиції. Фактором, який дозволив зберегти набір 2020 року є можливість надання освітньо-консультаційного супроводу навчання за спільними навчальними планами вступників відповідно до укладеної угоди про співробітництво в галузі вищої освіти із Варшавським університетом менеджменту «Collegium Humanum» (м. Варшава, Республіка Польща) від 28 лютого 2020 року №07-06/26. Так, у 2020 р., відповідно до укладеної угоди із Варшавським університетом менеджменту «Collegium Humanum», на навчання зараховано 50 осіб.

Біля 70% від загальної кількості зарахованих здобувачів освіти складають вступники на магістерські освітні програми. У 2020 р., за спеціальністю «Спеціальна освіта» повністю заповнений ліцензійний обсяг для вступу на магістратуру. Позитивною є динаміка щодо набору вступників на спеціальність публічне управління та адміністрування.

Бажаємо першокурсникам успіхів, творчих здобутків у навчанні  та висловлюємо слова подяки приймальній комісії за відповідальну та плідну роботу.

 

З повагою.

Адміністрація ННІМП ДЗВО «УМО»