Запрошуємо до участі у VI-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку»

Запрошуємо до участі у VI-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку»

 

Шановні колеги!

За підтримки Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» та у рамках роботи Видавничої групи "Наукові перспективи", вийшли матеріали V-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку», яка відбудеться дистанційно 07 січня 2021 р., у м. Венеція (Італія).

Співорганізатор заходу – громадська наукова організація “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління”. 

У матеріалах заходу висвітлені: проблемні аспекти комунікативної взаємодії громадянського суспільства та публічної влади; питання визначення основних аспектів з якісного поліпшення процесу надання освітніх послуг у нашій країні; дослідження ефективності проведення семінарського заняття, що залежить від методичної тактики дій викладача; перспективні напрями формування та розвитку міжнародної економіки тощо. Матеріали будуть цікаві науковцям, громадсько-політичним діячам, студентам, а, також, усім, хто цікавиться розвитком української держави і світовим досвідом реалізації інноваційних процесів. Запрошуємо до участі у VI-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку», яка відбудеться 07 лютого 2021 р., дистанційно, у м. Варшава (Польща). Детальніше з інформацією про захід за посиланням: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/conferences 

Тези надсилати на електронну пошту: naukovi.perspectuvu@ukr.net

Запрошуємо до спiвпрацi.

Адміністрація ННІМП ДЗВО "УМО"