ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ, ДОСЯГНЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ»

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ, ДОСЯГНЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ»

20 жовтня 2021 року Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України було проведено засідання круглого столу «Інтернаціоналізація вищої освіти: виклики, досягнення, перспективи», у рамках ХІІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2021». 

Організатором виставки виступила компанія «Виставковий Світ» за інформаційної та методично-організаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».      

Учасниками круглого столу були науково-педагогічні працівники ДЗВО «Університет менеджменту освіти, науковці Національної академії педагогічних наук України, експерт напряму Жан Моне та з реєстрації проєктів міжнародної технічної допомоги Національного Еразмус+ офісу  в  Україні, зарубіжні колеги-науковці з педагогічного факультету Пряшівського університету та Католицького університету в Ружомберку (Словацька республіка), представники з Університету імені Яна Длугоша в м. Ченстохова таВищої школи суспільно-природничих наук імені Вінсента Поля в м. Люблін (Республіка Польща).

          З вітальним словом до учасників заходу звернувся ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,  член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих Кириченко Микола Олексійович.     

          Роботу круглого столу розпочав також Микола Олексійович з розкриття питання «Інтернаціоналізація як засіб підвищення конкурентоспроможності університету: пріоритети, здобутки, перспективи».

          Продовженням заходу став виступ Віктора Кляйна, доктора наук, професора професора департаменту спеціальної освіти педагогічного факультету Пряшівського університету (Словацька республіка) з темою «Педагогічний факультет Пряшівського університету – підготовка вчителів у вищій школі, наука та дослідження».

Для роботи круглого столу були надані матеріали Петером Кришкою, декана педагогічного факультету Католицького університету в Ружомберку (Словацька Республіка), доктора філософії з розкриттям теми: «Інноваційні зміни у підготовці майбутніх учителів на педагогічному факультеті Католицького університету в Ружомберку».

ІзКатолицьким університетом ДЗВО «УМО» заключив угоду про співпрацю, що дає можливість ННІМП здійснювати обмін досвідом, проводити спільні заходи.

Під час роботи круглого столу було висвітлено питання експертом напряму Жан Моне та з реєстрації проєктів міжнародної технічної допомоги Національного Еразмус+ офісу  в  Україні Крайніком Петром Івановичем «Можливості програми Європейського  Союзу Еразмус+ напряму Жан Моне для науково-педагогічних працівників та молодих  вчених».  У процесі виступу Петру Івановичу задавались запитання на які він надавав вичерпні відповіді.

Виступ доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України Спіріна Олега Михайловича  «Електронні відкриті системи як інструмент інтернаціоналізації  педагогічних досліджень: пошук джерел та впровадження результатів» викликав неабияку зацікавленість в учасників заходу. На всі запитання Олег Михайлович надавав грунтовні відповіді.

На високому професійному рівні була висвітлена тема доктора філософських наук, старшого  наукового співробітника, радника Президії Національної академії педагогічних наук України Курбатова Сергія Володимировича «Стратегія інтернаціоналізації як каталізатор міжнародного співробітництва сучасного університету».

Цікавим виявився спільно підготовлений виступ Маріолою Міровською, уповноваженою особою ректора Університету імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща) з питань роботи з людьми з інвалідністю, докторку педагогічних наук, професоркою та Бурлаєнко Тетяною Іванівною, завідувачкою кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидаткою педагогічних наук, доценткою з темою: «Перспективні напрями інтернаціоналізації в Університеті імені Яна Длугоша в м. Ченстохова, Республіка Польща)».

На засіданні круглого столу було презентовано ще один спільний виступ, це виступ  Дениса Мірошникова, уповноваженої особи ректора Вищої школи суспільно-природничих наук імені Вінсента Поля в Любліні (Республіка Польща) з питань Східного партнерстватаДубініної Оксани Володимирівни, доцентки кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидатки педагогічних наук, доцентки з темою: «Упровадження освітніх проєктів у країнах ЄС  -  досвід Вищої школи суспільно-природничих наук імені Вінсента Поля в Любліні, Республіка Польща».

З Університетом імені Яна Длугоша в м. Ченстохова та Вищою школою суспільно-природничих наук імені Вінсента Поля в Любліні (Республіка Польща) тісно співпрацює ННІМП на підставі угод між ДЗВО «УМО» та польськими закладами вищої освіти.

Професор  кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти НІМП ДЗВО «УМО», Гладуш Віктор Антонович, доктор педагогічних наук, професор надав презентацію матеріал за темою: «Освітньо-наукова програма «Спеціальна освіта» ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: крок до європейських освітніх студій».

Активною учасницею засідання круглого столу була Губеладзе Ірина Гурамівна, голова Ради молодих учених НАПН України, голова Ради молодих учених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидатка психологічних наук. Вона грунтовно та професійно розкрила тему «Міжнародна діяльність молодих учених у контексті інтернаціоналізації: виклики, загрози, перспективи».

Для обговорення була запропонована тема «Інтернаціоналізація закладів вищої освіти як  засіб інтеграції у  світовий науковий та  Європейський дослідницький простір», яку у своєму виступі висвітлила Острянська Олена Анатоліївна, доцентка відділу наукової роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидатка педагогічних наук, доцентка.

Отамась Інна Григорівна, завідувачка відділу наукової роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидатка історичних наук акцентувала увагу молодих науковців на розгляді питання «Проєктна діяльність молодих учених  в  умовах інтернаціоналізації освіти».

І на завершення роботи круглого столу виступила директорка ННІМП  ДЗВО «УМО», Рожнова Тетяна Євгенівна кандидатка педагогічних наук, доцентка, яка була і модератором заходу, підвивши підсумки роботи круглого столу та презентувавши присутнім «Перспективність та наступність у науково-дослідній роботі здобувачів вищої освіти в ННІМП», акцентуючи увагу саме на важливості інтернаціоналізації вищої освіти.

Засідання круглого столу пройшло на високому рівні, отримавши схвальні відгуки учасників.