золота медаль за монографію «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ XXI СТОЛІТТЯ»

золота медаль за монографію «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ XXI СТОЛІТТЯ»

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» нагороджено золотою медаллю за монографію «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ XXI СТОЛІТТЯ», підготовлену авторським колективом кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Монографія є спільним проєктом науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти та здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, виконаним у рамках науково-дослідної роботи «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» (0117U002378) (2017–2021 рр.; керівник теми: І. Л. Сіданіч, завідувачка кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, доцент).

Авторами висвітлюються тенденції управління закладами освіти в умовах глобалізаційних змін, окреслюються сучасні технології управління закладом освіти, розглядаються проблеми розвитку професійної діяльності керівників закладів освіти, досліджуються організаційні тенденції підготовки керівних та педагогічних кадрів для системи освіти в Україні.

Бібліографія роботи: Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики  ХХІ століття: кол. монографія / Сіданіч І. Л., Рожнова Т. Є., Тимошко Г. М., Гладуш В. А., Приходькіна Н. О., Махиня Т. А., Висоцька А. М., Грищук Д. Г., Дубовський С. О., Драгунова В. В., Ковалюк О. М., Мосюра А. І., Волотовська Т. П., Говоруха Н. О., Дмитрук З. А., Заєць Н. Ю., Зварич Г. В., Козійчук О. Г., Ніколаєва О. М., Припотень О. В., Усатенко В. М.; за наук. ред. М. О. Кириченка. Київ : ДЗВО «Ун-т  менедж. освіти», 2021. 284 с.

Монографію видано за науковою редакцією М. О. Кириченка, ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти», члена-кореспондента Національної академії наук вищої освіти України, доктора філософії, професора кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Колективна монографія розрахована на широке коло читачів: наукових працівник, викладачів, здобувачів другого та третього освітніх рівнів, педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів закладів освіти.