Отримання періодичного зворотного зв’язку від стейкхолдерів

Отримання періодичного зворотного зв’язку від стейкхолдерів є обов’язковою складовою системи внутрішнього забезпечення якості в ДЗВО «Університет менеджменту освіти», який здійснюється шляхом:  опитування стейкхолдерів та отримання пропозицій та зауважень від стейкхолдерів щодо освітніх програм.

11 січня 2023 року відбулося перше в 2023 році інтегроване засідання кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Для розгляду питання Порядку денного щодо пропозицій стейкхолдерів з оновлення освітніх програм та змісту навчальних дисциплін було запрошено стейкхолдерів університету, а саме від роботодавців – Директор ТОВ «Бариста» Володимир УСТИМЕНКО; від експертів з галузі - доктор педагогічних наук, професор, керівник департатменту праці соціальної та публічного здоров’я Університету ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) Маріола МІРОВСЬКА; доктор педагогічних гаук, професор  кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Оксана БОДНАР;  завідувачка кафедри менеджменту авіаційної діяльності Льотної академії НАУ , доктор економічних наук, професор Зінаїда СМУТЧАК; науково-педагогічні працівники кафедри екононміки, підприємництва та менеджменту. На засіданні була присутня Директорка ННІМП Тетяна РОЖНОВА.

Під час зустрічі відбувся процес взаємодії зацікавлених сторін через участь стейкхолдерів на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії, а саме:

• ознайомлення, обговорення, внесення пропозицій при розробці освітніх програм та навчальних планів в межах спеціальностей кафедри економіки, підприємництва та менеджменту;

• залучення зовнішніх стейкхолдерів до занять;

• проведення всіх видів практик на підприємствах, що є потенційними для працевлаштування здобувачів вищої освіти;

• участь стейкхолдерів в оцінюванні якості знань здобувачів вищої освіти при проведенні державної атестації;

• забезпечення академічної доброчесності, тощо.

Професорка Маріола Міровська зазначила високий рівень здобувачів вищої освіти кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, які проходять стажуваннв в Університеті імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща) та наголосила про подальшу участь науково-педагогічних працівників кафедри за програмою ERASMUS+ шляхом проведення гостьових лекцій та спільної організації та участі  накових масових заходів.

Професорка Оксана Боднар під час обговорення наповнення ОПП кафедри економіки, підприємництва та менеджменту підкреслила унікальність добору навчальних дисциплін та запропонувала впровадження дисциплін щодо інклюзивності в управлінні, що є необхідністю сьогоденного суспільства.

Професорка Зінаїда Смутчак, дискутуючи з приводу формування індивідуальної траєкторії здобувача освіти, наголосила про формування м’яких та твердих навичок сучасних сдудентів та підкреслила високий рівеь наукової активності здобувачів вищої освіти кафедри економіки, підприємництва та менеджменту.

Директор ТОВ «Бариста» Володимир Устименко подякував професорсько-викладацькому складу кафедри за достатніо високий рівень підготовки студентів, які проходять практику на зазначеному підприємстві в рамках пвдписаної угоди про співпрацю. Також, він висловив підтримку напрямку розвитку кафедри та готовність до подальшої співпраці та  розповів про конкретні навички, яких підприємство потребує від випускників кафедри.

Протягом засідання кафедри всі науково-педагогічні працівники висловили свої думки та побажання щодо оновлення ОПП. Ця зустріч дала змогу розробникам освітніх програм зі спеціальностей 051 Економіка, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність вивчити думку всіх сторін, які зацікавлені в конкурентоспроможності майбутніх випускників, що вплине на удосконалення якості сформованих освітньо-професійних програм.

Гаранти освітньо-професійних програм подякували учасникам засідання стейкхолдерів за слушні пропозиції та зазначили, що висловлені думки будуть враховані під час перегляду навчальних планів й освітньо-професійних програм підготовки фахівців у сфері економіки, менеджменту та підприємництва за усіма рівнями вищої освіти. Дякуємо дирекції ННІМП за постійний моніторинг та підтримку діяльності кафедри економіки, підприємництва та менеджменту. Разом – до Перемоги!