Кафедрою економіки, підприємництва та менеджменту було проведено круглий стіл в межах ХІІІ міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті»

22 жовтня 2021 р. в межах Тринадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та виставки освіти за кордоном «World Edu» відбувся круглий стіл кафедри економіки, підприємництва та менеджменту на тему «Супротив змінам в умовах цифрової трансформації». Серед учасників були працівники та здобувачі вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», гості та потенційні абітурієнти.

Круглий стіл було розпочато вітальним словом Рожнової Тетяни Євгенівни, директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кандидатом педагогічних наук, доцентом. Під час круглого столу Бурлаєнко Тетяна Іванівна, завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент розкрила сутність цифрової трансформації або діджиталізації як цілісного переосмислення моделі бізнесу, трансформація всіх процесів і переходу до використання нових інструментів, а також охарактеризувала її ключові аспекти.

Значну змістовну частину теми круглого столу було розкрито доповідачем Брусєнцевою Ольгою Анатоліївною, старшим викладачем кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидатом економічних наук. Брусєнцева О. А. розкрила чинники формування соціально-трудові аспекти сукупного працівника нової (цифрової) економіки першої половини ХХІ століття, охарактеризувала сучасні кардинальні зміни у світі праці та зайнятості, радикальні зміни контексту у сфері управління персоналом та на ринку праці загалом, принципи побудови робочого простору для максимізації віддачі роботи персоналу на основі аналізу досвіду компаній Dropbox, Microsoft, Evernote, Airbnb, LivePerson та Capital One Innovations Lab, проблеми та перспективи впровадження «цифрових робочих місць» тощо.

Психологічні питання теми круглого столу були розглянуті під час виступу Мухіної Любові Яківни, старшого викладача, методиста вищої категорії кафедри психології та особистісного розвитку та методиста вищої категорії кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на тему «Психологія супротиву змінам», в якому явище супротиву змінам було розглянуто як конфлікт, а також визначено психологічні особливості перебігу та вирішення цього питання.

В ході круглого столу також відбулась презентація кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» як простору підготовки фахівців з успішного управління супротиву змінам, організаціями та підприємствами в цілому.

Завершення круглого столу позначилося дискусією серед учасників заходу, яка сприяла актуалізації найважливіших ідей виступів доповідачів, обговоренням актуальних питань супротиву змінам в умовах цифрової трансформації.

Бажаємо подальших наукових успіхів та примноження сучасних знань щодо актуальних тем та викликів!