НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УМО» БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ «МИРОТВОРЧА ОСВІТА ЗАРАДИ КОНСОЛІДОВАНОЇ ТА ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОЇ ЄВРОПИ»

В рамках участі в конкурсі  «Миротворча освіта заради консолідованої та людиноцентричної Європи» викладачі кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «УМО» завідувачка кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Бурлаєнко Т.І., доцент Постоєва О.Г., ст. викладач Брусєнцева О.А. підготували і подали 30.04.2024 р. колективний проект на тему: «Підготовка менеджерів в контексті миротворчої освіти заради консолідованої та людиноцентричної Європи».

Організатори Конкурсу проектів - команда проекту PeaECH, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка. Метою проведення Конкурсу проектів є активізація освітян та представників громад до популяризації європейських миротворчих цінностей, розробки і впровадження інновацій з миротворчої освіти у освітні процеси та громадську діяльність.

Мета запропонованого авторського проекту  – запровадити миротворчу освіту в закладі вищої освіти, поширити знання про європейські цінності людиноцентризму, сформувати готовність майбутніх менеджерів до розв’язання проблем у професійній діяльності за допомогою використання методів та засобів миротворчої діяльності.

Завдання проекту:

- створення сприятливого освітнього середовища в ННІМП ДЗВО «УМО” НАПН України для впровадження миротворчої освіти;

- розвиток компетентностей з питань кроскультурних комунікацій, діалогу, толерантності, ненасильницького спілкування, питань міжнародної безпеки та державної політики в сфері євроінтеграції;

- розвиток компетентностей з питань етики бізнесу, корпоративної культури та соціальної відповідальності;

- розвиток цифрових навичок, навичок здійснення наукових досліджень, навичок проєктування, тьюторської діяльності студентів.

- впровадження освітніх інновацій з миротворчої освіти, зокрема: здійснення наукових досліджень, розробка навчальних тем, проведення навчальних занять, дискусій, круглих столів з питань миротворчої освіти із залученням студентів, викладачів, психологів, представників громадянського суспільства, іноземних університетів, міжнародних організацій щодо.

Бажаємо успіхів!