проведено відкрите практичне заняття доцентом кафедри Морозовою Мариною Едуардівною

08 квітня 2021 року о 8:30 доцентом кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, к.пед.н., доцентом Морозовою Мариною Едуардівною було проведено відкрите практичне заняття на тему: «Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації» у групі ПТБД-18-Д2 з навчальної дисципліни «Персонал підприємства та його кадрова політика». Метою заняття було сформувати у здобувачів вищої освіти уміння будувати активну кадрову політику організації, у т. ч. визначати основні заходи з її формування та реалізації; проводити об'єктивний аналіз кадрової роботи на основі здійснення кадрового моніторингу.

В межах тематики відкритого заняття було розкрито поняття та значення сучасної кадрової політики в організації; зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації, стратегії управління персоналом; сутність, основні типи, механізм розроблення та реалізації кадрової політики в організації.

На занятті були присутні представники професорсько-викладацького складу Навчально-науковий інститут менеджменту та психології: завідувачка кафедри економіки підприємництва та менеджменту к.пед.н., доцент Бурлаєнко Т. І.; к.е.н., доцент Михайлов А. П.; к.пед.н., доцент Дубініна О. В.; к. психол. н., доцент Чаусова Т.В.; старший викладач Брусєнцева О.А.; старший викладач Мельник Т. І.; методист вищої категорії Мухіна Л. Я.

Заняття було проведено на високому науковому і навчально-методичному рівні й одержало схвальні відгуки.