УЧАСТЬ ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» МОРОЗОВОЇ МАРИНИ З 29 ТРАВНЯ – 9 ЛИПНЯ 2023 РОКУ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМ ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ – МИСТЕЦТВО УПРАВЛ

Доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент Морозова Марина пройшла підвищення кваліфікації за програмою «Тайм-менеджмент – мистецтво управляти часом науково-педагогічного працівника».

Участь у зазначеній Програмі передбачала опрацювання наступного кола питань: теоретичні та методологічні засади сучасного тайм-менеджменту: визначення та значення часу, властивості й види часу, атрибути часу; індивідуальний фонд часу та його структура; часова перспектива і транспектива, внутрішні концепції часу; поняття «поглиначів» часу (хронофагів) та їх види; методи планування професійної та особистої діяльності науково-педагогічного працівника; установлення цілей у тайм-менеджменті: планування за системою Б. Франкліна; установлення пріоритетів під час опрацювання рішень; цілевстановлення в системі тайм-менеджменту; самомотивація в системі тайм-менеджменту; самоконтроль у системі тайм-менеджменту; типові помилки у використанні часу науково-педагогічного працівника; Автоматизація управління часом

Отримані навички та компетентності будуть запроваджені в навчальний процес здобувачів кафедри економіки, підприємства та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО»!

Разом до Перемоги!