Участь кафедри економіки, підприємництва та менеджменту у святкуванні 65-річчя ДВНЗ «УМО»

26 жовтня 2018 р. колектив кафедри економіки, підприємництва та менеджменту взяв участь у святкування 65-річчя ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», яке відбувалось у Великій конференц-залі Національної академії наук України.

В процесі святкування цієї події лунали вітальні слова ректора Університету Миколи Олексійовича Кириченко, Президента НАПН України Василя Григоровича Кременя, представників Комітету науки і освіти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київської міської державної адміністрації, Київської міської та Шевченківської районної у м. Києві організації Профспілки працівників освіти і науки України, обласних закладів післядипломної педагогічної освіти, університетів, підвідомчих установ НАПН України, Інституту модернізації змісту освіти МОН України та ін.

Під час святкування 65-річчя ДВНЗ «УМО» відбулись виступи художніх колективів, в тому числі виконавців народних пісень, бандуристів тощо, що були підготовленими здобувачами вищої освіти й педагогами факультету мистецтв ім. А. Авдієвського НПУ ім. М. П. Драгоманова.

На святковий захід були запрошені ветерани кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, в тому числі Горбенко Наталія Євгенівна, Дмитренко Геннадій Анатолійович, Мостовий Григорій Іванович, Семеньков Олександр Григорович, Чаусов Анатолій Олексійович, які значно вплинули на досягнення успіхів в діяльності ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», розвиток науки в Україні, позитивні зміни в суспільстві, формування сучасного кадрового потенціалу України.

В процесі відзначення 65-річчя ДВНЗ «УМО» важливе місце мало нагородження представників колективу ДВНЗ «УМО» за їх зразкову, сумлінну працю, особистий внесок для успішної діяльності Університету. Родзинкою святкового заходу було впровадження нової університетської відзнаки - ПОЧЕСНОЇ ВІДЗНАКИ «ЗА ЗВИТЯЖНУ ПРАЦЮ В СФЕРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ».

З нагоди даного свята провідні працівники кафедри економіки, підприємництва та менеджменту були відзначені нагородами:

1) завідувач кафедри, канд. пед. наук, доцент Бурлаєнко Тетяна Іванівна була нагороджена Грамотою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Виконавчого органу Київської міськрої ради (Київської міської державної адміністрації) за сумлінну працю, досягнення високої майстерності у професійній діяльності;

2) ветеран кафедри, д-р екон. наук, професор Дмитренко Геннадій Анатолійович був нагороджений почесною відзнакою "За звитяжну працю в сфері післядипломної педагогічної освіти".

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання та другого (магістерського) рівня заочної форми навчання.

Освітній процес на кафедрі забезпечують 12 науково-педагогічних працівників, які обслуговують 97 дисциплін професійного спрямування.

Працівники кафедри економіки, підприємництва та менеджменту залучені до наукового співробітництва на регіональному рівні, щорічно беруть участь у різних всеукраїнських наукових масових заходах. Міжнародна діяльність є одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри економіки, підприємництва та менеджменту. Викладачі кафедри є учасниками міжнародних проектів; деякі праці викладачів кафедри надруковані в іноземних наукових виданнях – Польща, Словаччина, США. Науково-педагогічні працівники кафедри є постійними учасниками організації та проведення міжнародних науково-практичних конференцій тощо.

Кафедру засновано в 2003 р. Вона мала назву «Кафедра економіки та управління персоналом». Того ж року здійснено перший набір студентів. У 2017 р. відповідно до реструктуризації Університету кафедру економіки та управління персоналом перейменовано на кафедру економіки, підприємництва та менеджменту.

Першим завідувачем кафедри був доктор економічних наук, професор Геннадій Анатолійович Дмитренко, дійсний член Української Академії наук і дійсний член Міжнародної кадрової академії, автор більш ніж 250 наукових робіт у галузі управління, переважно з проблеми модернізації системи державного управління в Україні та її найважливішої базової складової – освіти.

З 2017 р. кафедру економіки, підприємництва та менеджменту очолює Тетяна Іванівна Бурлаєнко, яка отримала базову економічну освіту в  Економічній Академії імені Карла Адамецького у м. Катовіце (Польща), опублікувала більше ніж 50 наукових праць, серед яких – статті у провідних фахових й науко-метричних виданнях, монографії, викладає п’ять профільних дисциплін.

Починаючи з 2008 р. по сьогоднішній день кафедрою опубліковано більше ніж 230 наукових видань, серед яких: підручники, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, статті, спецкурси тощо.

До визначних вчених, які працювали на кафедрі, можна віднести: Г. А. Дмитренко, О. Г. Семеньков, Є. Р. Чернишова, Р. В. Войтович, А. О. Чаусов, Г. В. Федоров, А. А. Ткач та ін.

Перспективами інноваційного розвитку кафедра вважає наукові дослідження стосовно проблеми методології з теорії управління соціально-економічними процесами. На кафедрі економіки, підприємництва та менеджменту розроблено нові аспекти до управління соціально-економічними системами, що дає змогу інтегрувати системний, ситуаційний та компетентісний підходи до управління.

На кафедрі економіки, підприємництва та менеджменту організовано роботу щорічних наукових і методичних семінарів. Кафедра є ініціатором і організатором круглих столів з актуальних проблем економіки й управління. Щороку здобувачі вищої освіти беруть участь у студентських олімпіадах та міжвузівських батлах.