участь кафедри економіки, підприємництва та менеджменту в науковій дискусії

25.09.2019 р. в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відбулась позапланова, цікава, бурхлива наукова дискусія співробітників Університету, які у вільній формі могли спонтанно чи наперед продумано висловити ідеї, хвилювання, своє ставлення, побажання тощо стосовно проблеми підготовки резерву керівників освіти. У роботі цієї дискусії взяли участь завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, канд. пед. наук, доцент Бурлаєнко Т. І. та методист Мухіна Л. Я.

Ефективність, гармонійність протікання дискусії забезпечувалась модераторським мистецтвом першого проректора-проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Клокар Наталії Іванівни та завідувача кафедри психології та особистісного розвитку Лушина Павла Володимировича.

Під час дискусії проф. Лушин П. В. звернув увагу на важливість знаходження закладом освіти своєї ніші у сфері ринку освітніх послуг, проф. Сорочан Т. М. висловила ідею щодо ризиків існуючої системи освіти та запровадження нових ініціатив для розвитку післядипломної освіти. Вона також відмітила цікавий факт, що за часів радянських часів керівниками освіти були в основному відомі вчені, які мали почесні нагороди, а зараз на посади керівників освіти віддають перевагу кандидатам з наявністю високого рівня розвитку менеджерських якостей.

Проф. Клокар Н. І. обґрунтувала доцільність створення профільних педагогічних класів, починаючи з рівня початкової освіти. Проф. Тимошко Г. М. представили результати аналізу існуючого Положення про конкурс керівників закладів середньої освіти і наголошувала на необхідність його редагування.

В цілому тема і характер дискусії спонукали всіх учасників до наукової співпраці щодо кола актуальних проблем діяльності нашого Університету та продовження такої співпраці у майбутньому.