УЧАСТЬ ОЛЬГИ БРУСЄНЦЕВОЇ, СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП ДЗВО «УМО» В РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ «ЕКОНОМІКА, ПРАВО ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС: ЗАВДАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ»

26 квітня 2024 року в м. Харкові відбувся Круглий стіл на тему; «Економіка, право та інноваційний процес: завдання в умовах воєнної трансформації України».

Захід було організовано Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України; Радою молодих учених Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку; Навчально-науковим інститутом фінансів, економіки, управління та права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України; Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна Національної академії педагогічних наук України, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

З вітальним словом  виступили Глібко Сергій Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, директор Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, Отамась Інна Григорівна, кандидат історичних наук, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доцент кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО

Від ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України було представлено доповідь Кириченко Миколи Олексійовича та Отамась Інни Григорівни та тему «Правове забезпечення інноваційного процесу цифровізації закладів освіти в умовах воєнного стану України».

Кафедру економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» представила Брусєнцева Ольга Анатоліївна  з темою  «Пріоритетні напрями відновлення економіки України під час російсько-української війни: стратегії та перспективи».

На круглому столі обговорювались актуальні питання, пов’язані з  захистом персональних даних та  авторських прав, стану і перспектив шкільної правової освіти, розвитку відкритої науки на прикладі республіки Словенія, інтеграції України до європейського освітнього простору та багато інших актуальних питань. Також було представлено роботу студентської секції.