Участь працівників кафедри у Digital Evolution Forum 2019

Два науково-педагогічні працівники кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» професор Іванова В. В. та старший викладач Брусєнцева О.А 27.11.2019 р. взяли участь у Digital Evolution Forum 2019. На цьому третьому щорічному ІТ-заході були представлені підходи та стратегії цифрової трансформації, практичні рішення та успішні кейси українських та міжнародних компаній.

Участь у цьому заході збагатила викладачів кафедри новим досвідом та знаннями, що сприятимуть формуванню у майбутніх фахівців в УМО сучасні компетенції, зокрема стосовно цифрової економіки та цифрових інформаційних технологій, адже динамічність процесів, пов’язаних з цифровізацією, потребує постійного оновлення знань викладачів.