Участь викладачів кафедри у Всеукраїнському семінарі «Забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ на засадах клієнтоорієнтованого підходу»

30 травня 2017 року представники кафедри економіки, підприємництва та менеджменту: доц. Савчук Л.М., доц. Бурлаєнко Т.І., ст. викладач Брусєнцева О.А. взяли участь у Всеукраїнському  семінарі «Забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ на засадах клієнтоорієнтованого підходу», який проводила Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти (УАРМБО) та Київський національний університет технологій та дизайну.

Учасники Семінару ознайомились з сучасними тенденціями щодо забезпечення якості у системі вищої освіти, трендами у реалізації якісної освіти з позиції сучаcного українського бізнесу, новітніми підходами та стандартами щодо управління якістю в освітніх установах, маркетингово-моніторинговими та соціально- психологічними дослідженнями в системі внутрішнього забезпечення якості ВНЗ; обговорили український та зарубіжний досвід забезпечення якості освітньої діяльності через призму стратегії розвитку ВНЗ, основні вимоги до постачальників послуг у сфері неформальної освіти та тренінгів, незалежну сертифікацію як інструмент підвищення якості та конкурентоспроможності освітнього закладу.

Учасники Семінару матимуть змогу впроваджувати найкращий досвід у своїх ВНЗ для вдосконалення систем забезпечення якості у своїх Університетах задля подальшого розвитку вищої освіти України.