Участь викладачів та студентів кафедри у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ»

25.05.2018 р. викладачі кафедри економіки, підприємництва та менеджменту та студенти, що навчаються за спеціальністю 073 "Менеджмент", взяли участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ».

Серед учасників були зарубіжні гості, працівники ДВНЗ "УМО", студенти денної та заочної форми навчання освітнього рівня бакалавра, магістра та ін. Під час пленарного засідання відбулися виступи представників адміністрації та завідувачів кафедр ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", українських та зарубіжних науковців.

В ході роботи конференції відбувся виступ директора «Східноєвропейська агенція розвитку», президента ICOCRIM Словацького бюро, доктора філософії, доктора права JUDr., почесного професора Йозефа Затько.

В роботі пленарного засідання взяли участь доктор педагогічних наук, професор Гладуш В. А., директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор Сорочан Т. М., директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного управління, професор Алейнікова О. В., завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних наук, професор Бондарчук О. І., завідувач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних наук, професор Лушин П. В., Гавлітіна Тетяна Миколаївна, проректор з науково-педагогічної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент (м. Рівне), Васютинський Вадим Олександрович, головний науковий співробітник лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології, доктор психологічних наук, професор (м. Київ) та ін.

Під час конференції відбулися пленарне засідання, засідання секцій та проведеня майстер-класів передовими наукровцями та практиками з проблем психології Лушина П. В., Бевз Г. М., Киричука В. О., Єнотаєвої Л. Є., Нежинської О. О.

Проведення конференції позитивно вплинуло на обмін між учасниками передовим досвідом в сфері освіти та науки, розвиток співпраці в освітньо-науковій сфері на міжнародному рівні.