ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИПУСКОВИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 – ЕКОНОМІКА, ОПП: «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 – МЕНЕДЖМЕНТ, ОПП: МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ (ЗА ВИДАМИ ЕД)

НА КАФЕДРІ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ВІДБУВСЯ  ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИПУСКОВИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 – ЕКОНОМІКА, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 – МЕНЕДЖМЕНТ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ).

 

26 травня 202з р. у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на кафедрі економіки, підприємництва та менеджменту відбувся успішний захист кваліфікаційних випускових робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 051 – Економіка, Освітньо-професійна програма: «Управління персоналом та економіка праці» (Група УПБМ-21-Г1) та спеціальності 073 – Менеджмент, Освітньо-професійна програма: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (Група МОБМ-21-Г1).

Усіх присутніх здобувачів вищої освіти привітали та побажали успішного захисту кваліфікаційних робіт: голова екзаменаційної комісії, доктор економічних наук, професор Геннадій ДМИТРЕНКО; заступник голови екзаменаційної комісії, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Університету, доктор педагогічних наук, професор Наталія МУРАНОВА; завідувачка кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Тетяна БУРЛАЄНКО, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор економічних наук Валентина ІВАНОВА професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат економічних наук Оксана АНУФРІЄВА та інші науково-педагогічні працівники, які входили до складу екзаменаційної комісії.

Випускники представили дослідження на актуальні теми сьогодення зі сфери управління та адміністрування. Варто відзначити, що в умовах воєнного стану, виключення світла, перебоїв з електрикою та інтернету, повітряних тривог, внаслідок військових подій, здобувачі вищої освіти змогли вчасно і якісно завершити власні дослідження та достойно презентувати їх на захисті.

Викладачі кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, маючи великий професійний досвід, допомогли розкрити потенціал студентів щодо їх розвитку у науковій та практичній сфері управління підприємствами та організаціями.

Слід зазначити, що у воєнний та післявоєнний період суспільство має та буде мати попит на фахівців із економіки та менеджменту, тому, маємо надію, що випускники освітньо-професійної програми «Менеджмент  організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», спеціальності 073 Менеджмент та «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 – Економіка, займуть достойне місце на відповідному ринку праці.

Вітаємо наших випускників і бажаємо здійснення всіх планів та мрій!

Все буде Україна!