ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ КАНДИДАТА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА, ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ПІДДУБНОЇ ЛАРИСИ ПЕТРІВНИ

 11 травня 2023 р. Піддубною Ларисою Петрівною, к.е.н., доцентом, доцентом кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО», проведена відкрита лекція з дисципліни «Адміністративний менеджмент», тема: «Документування управлінської діяльності». 

Адміністративний менеджмент є частиною циклу обов’язкових дисциплін професійної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальностей 07 «Управління та адміністрування»; 073 «Менеджмент»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Основною метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів знань про адміністративно-державне управління в Україні, особливості функціонування системи органів державного управління та місцевого самоврядування.

Лекція , була присвячена питанням документування управлінської інформації та організації роботи з діловими документами. В ході проведення заняття розглядалась сутність документа як об’єкта фіксації управлінської інформації, створена в Україні нормативно-методична база з інформації та документації, яка забезпечує функціонування документа в організації. Значна увага приділялась аналізу видів документів, їх класифікації, стандартизації, уніфікації та трафаретизації. Розглянуті основні  вимоги,  що   пред'являються  до складання та оформлення управлінських  документів.

Здобувачі вищої освіти були ознайомлені з питаннями документування та документального забезпечення управлінської діяльності установ державного управління та місцевого самоврядування. Крім того, особлива увага була приділена висвітленню питань оформлення організаційних та розпорядчих документів як основного виду управлінської документації та особливостям підготовки й оформленню довідково-інформаційних документів, однієї з найбільших груп в системі організаційно-розпорядчої документації.

Після завершення лекції студенти мали можливість задати питання, на які отримали вичерпні відповіді викладача.

При проведенні лекції використовувались слайди виконані у PowerPoint.

На лекції були присутні представники професорсько-викладацького складу кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО». Заняття проведене на високому науково-методологічному рівні з використанням засобів дистанційного навчання. Лекція отримала позитивні відгуки здобувачів вищої освіти та колег.