ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ КАНДИДАТА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» МУРАШКА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА

В межах дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 8 травня 2023 року доцентом кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО», к.е.н., доц. Мурашко Олександром Васильовичем було проведене відкрите лекційне заняття на тему «Світова валютна система».

Дисципліна «Міжнародні економічні відносини» є частиною циклу обов’язкових дисциплін професійної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальностей 073 «Менеджмент», 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Метою вивчення дисципліни  «Міжнародні економічні відносини»  є формування розуміння: впливу геополітичних факторів на економічний розвиток країн світу; сучасної міжнародної економічної діяльності та об’єктивних законів і принципів її розвитку; отримання знань щодо умов, форм, методів та основного інструментарію міжнародної економічної взаємодії.

Після вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати: еволюцію становлення світового ринку; форми міжнародних економічних відносин; методи регулювання міжнародних економічних відносин; види міжнародної економічної діяльності; а також вміти: здійснювати аналіз економічної ситуації в міжнародній економіці; використовувати отриманні знання стосовно аналізу умов зовнішньоекономічної діяльності України у процесі інтеграції її у сучасні міжнародні господарські структури.

Лекцію супроводжував підібраний відповідно темі заняття різноманітний графічний, цифровий та ілюстративний матеріал, який включав відповідні інформаційні дані, що дозволило лекторові зберігти увагу і виявляти інтерес здобувачів до навчального матеріалу протягом всього заняття.

На лекції були присутні представники професорсько-викладацького складу кафедри економіки, підприємництва та менеджменту. Заняття було проведене на високому науковому та методичному рівні і одержало позитивні відгуки.