ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» БРУСЄНЦЕВОЇ ОЛЬГИ АНАТОЛІЇВНИ

В межах дисципліни «Кроскультурний менеджмент» 6 грудня 2023 року старший викладач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО», Брусєнцева Ольга Анатоліївна провела відкрите лекційне заняття на тему «Формування кроскультурної компетентності майбутніх менеджерів».

Дисципліна «Кроскультурний менеджмент» є частиною циклу обов’язкових дисциплін професійної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальностей 073 «Менеджмент», 051 «Економіка», 076 «Підприємництво та торгівля». Метою вивчення дисципліни «Кроскультурний менеджмент» є формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань та набуття практичних вмінь і навичок щодо побудови ефективної системи кроскультурного менеджменту на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності в умовах глобалізаційних процесів, їх функціонування та розвитку шляхом врахування і використання національно-культурних особливостей поведінки співробітників і партнерів, а також особливостей країн, у яких здійснюється їхня діяльність.

Після вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати: витоки та джерела кроскультурного менеджменту, засоби вимірювання культур, виміри культури, що впливають на ефективність управління, культурні особливості країн як чинники впливу на функціонування організацій, національні моделі менеджменту та особливості корпоративних культур, методи узгодження організаційних культур, вимоги до сучасного кроскультурного менеджера, механізм реалізації креативного потенціалу організації.

Лекцію супроводжував підібраний відповідно темі заняття різноманітний графічний, цифровий та ілюстративний матеріал, який включав відповідні інформаційні дані, схеми моделей формування кроскультурної компетентності майбутніх менеджерів та їх порівняння, що дозволило лекторові зберігти увагу і виявляти інтерес здобувачів до навчального матеріалу протягом всього заняття.

На лекції були присутні представники професорсько-викладацького складу кафедри економіки, підприємництва та менеджменту. Заняття було проведене на високому науковому та методичному рівні і одержало позитивні відгуки.