Викладачі кафедри . взяли участь у роботі методологічного семінару «Концептуальні засади розроблення Національного рейтингу закладів вищої освіти»

Викладачі кафедри економіки, підприємництва та менеджменту 22 березня 2018 р. взяли участь у роботі методологічного семінару «Концептуальні засади розроблення Національного рейтингу закладів вищої освіти» в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Під час пленарного засідання даного методологічного семінару обговорювалися питання розроблення національного рейтингу закладів вищої освіти України, світовий досвід розроблення та впровадження національного рейтингу ВУЗів тощо.

Учасники семінару зазначали, що останнім часом у Верховній Раді України розглядаються три питання, що стосуються внесення змін до Закону України «Про вищу освіту», а саме: перехід ВУЗів до корпоративної моделі управління, реформування системи фінансування ВУЗів України, розроблення рейтингу визначення якості діяльності вищих навчальних закладів України.

В процесі виступів учасників семінару особлива увага була звернена на Шанхайську рейтингову систему, яка базується на шести критеріях оцінки якості діяльності вищих навчальних закладах, джерелом інформації для яких є об'єктивні статистичні дані зовнішніх незалежних суспільних структур, а не внутрішня звітна документація ВУЗів.

На думку деяких учасників семінару запровадження ефективної рейтингової системи оцінки вищих навчальних закладів України стимулює керівників вищих навчальних закладів до пошуку нових можливостей для підвищення конкурентоспроможності ВУЗів на ринку освітніх послуг та позитивно вплине на розвиток науки в Україні.