МЕЛЬНИК Тетяна Валентинівна

МЕЛЬНИК Тетяна Валентинівна

Старший викладач кафедри

 

Освіта

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація  «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».

Досвід роботи

Розроблення та викладання навчальних курсів: «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Політекономія».

Загальний стаж – 29 років.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 21 років.

Громадська активність

Кураторська діяльність на громадських засадах

Професійний розвиток

НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Категорія «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ III-IV рівнів акредитації». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ № 142174, 12 вересня 2015 р.

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 578901, 24 квітня 2010 р., категорія «Науково-педагогічні працівники».

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

Міжнародних

1. ХХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку сучасної  науки в країнах Європи та Азії»,  31 січня 2020 р

2.Міжнародна науково-практична конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»,23 жовтня 2020 р.

3.Науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди», 12 листопада 2020р.

4.ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», Київ, 18 грудня 2020 р.

Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави», Запоріжжя, 28-29 травня 2020 р.

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії, моделі та технології управління економічними системами», Хмельницький, 9 жовтня 2020 р.

Всеукраїнських

1.V Всеукраїнський науковий форум «Адаптивні процеси в національній системі освіти», 30-31 січня 2020 р.

2.Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції», м. Черкаси , 16-17 квітня 2020 року

3.Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «економіко – правові дискусії», 30 квітня 2020 р., м. Кропивницький 

4.Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах нової української школи», 22-23 жовтня  2020 року.

5. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій», 02 квітня 2021року.

Іншіх заходах

1. Міжкафедральний семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення», 20 лютого 2019 р.

2. Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2019», 15-16 листопада 2019 року.

3. Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення», 24 лютого 2020 року, м. Київ

4. Он-лайн майстер-клас «Методичні засади застосування інноваційних технологій навчання в закладах освіти» в межах роботи Науково-практичної студії «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства», 22 квітня 2020р

5. Вебінар:  «Проєктний менеджмент: як написати і реалізувати успішний проєкт?», 22 та 29 квітня 2020р.

6. Міжнародна школа «Академія педагогічної творчості» он-лайн, 05-06 травня 2020р.

7. Засідання комітету Асоціації управління персоналом на тему «Підхід до управління досягненням результатів. Програма розвитку талантів», 07 квітня 2020р.

8. Методологічний семінар НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України», 19 листопада 2020р.

9. Виставка  «Освіта та кар’єра - 2020», 20 листопада 2020р.

Стаття у виданнях, що включені до наукометричної бази даних Scopus

Hanna Danylchuk, Oksana Kovtun, Oksana Ivanylova, Liubov Kybalnyk, Tetiana Melnyk, Olexandr Serdiuk, Vladimir Zaselskiy. Modelling of Trade Relations between EU Countries by the Method of Minimum Spanning Trees Using Different Measures of Similarity. The Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling &Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020) at CEUR Workshop Proceedings. Vol. 271 (2020). PP. 167-186. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2713/