МЕЛЬНИК Тетяна Валентинівна

МЕЛЬНИК Тетяна Валентинівна

Старший викладач кафедри
Інформація

 

Освіта

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація  «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».

Досвід роботи

Розроблення та викладання навчальних курсів: «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Політекономія».
Загальний стаж26 років.
Стаж науково-педагогічної діяльності – 18 років.

Громадська активність

Кураторська діяльність на громадських засадах

Участь у науково-практичних заходах 

2016 рік

  • І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 30 березня 2016 р., м. Київ.
  • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців» в межах І Всеукраїнського фестивалю студентських наукових робіт «Молодь науки – 2016: теоретичні та прикладні аспекти наукової діяльності». 18 травня 2016 р., м. Київ.  
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», 27 травня 2016 року, м. Київ.

2017 рік

  • Презентація результатів українсько-литовського проекту «Розвиток духовного контексту виховання в глобалізованому світі», м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 31.03.2017 р
  • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», м. Київ – Суми, 26-28 квітня 2017 р.
  • Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь 2017: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін», м. Київ, 19 травня 2017 р.
  • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти». Організатори: НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Інститути ППО України. 26 травня 2017 р.
  • Міжнародний семінар «Проектний офіс в структурі сучасного навчального закладу», 1 червня 2017 р., м. Київ.

Науково-організаційна діяльність

  • Міжнародна виставка «Освіта і кар’єра – 2017», 6-8 квітня 2017 року, м. Київ.
  • Круглий стіл: Презентація магістерських програм: «Якість, стандартизація та сертифікація персоналу» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в рамках виставок «Освіта та кар’єра – День Студента 2017» та  «Освіта за кордоном», м. Київ, 16-18 листопада 2017 року.

Професійний розвиток

НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Категорія «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ III-IV рівнів акредитації». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ № 142174, 12 вересня 2015 р.

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 578901, 24 квітня 2010 р., категорія «Науково-педагогічні працівники».